Číslo 36/2019

Číslo 36/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú reportáž z Kostola svätých košických mučeníkov v Humennom. V najmladšej humenskej farnosti majú začiatkom septembra tradičnú odpustovú slávnosť, pri ktorej spomínajú na odkaz svätých Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca. Tento rok slávnosť umocňuje 400. výročie ich mučeníckej smrti. Miestneho farára Jozefa Kozáka teší, že veriaci z jeho farnosti majú vo veľkej úcte košických mučeníkov, ktorých relikvie sa nachádzajú aj v ich kostole.

Rozprávajú sa s akademickým maliarom Stanislavom Lajdom, ktorého pozornosť už desaťročia púta dielo Leonarda da Vinciho. Stanislav Lajda desať rokov rekonštruoval da Vinciho Poslednú večeru. „Táto rekonštrukcia si vyžadovala stovky hodín hľadania, rozširovania poznatkov, vytvárania množstva štúdií, ale aj pokory a viery, že to dokážem,“ hovorí slovenský maliar. Podľa jeho slov, Leonardo da Vinci v svojom najznámejšom diele zobrazil „otvorenú Bibliu“.

Spomínajú na etnologičku a laickú misionárku Emíliu Bihariovú, ktorá v auguste zahynula pri dopravnej nehode v Tanzánii. „Afrika bola jej snom. Od malička obdivovala misionárov a jej túžba sa naplnila, keď mohla pomáhať v tanzánskej farnosti Shelui. Škôlka, ktorú so svojou kamarátkou Zuzkou viedli, začínala doslova pod stromom,“ spomína Emíliina priateľka Ivana Štibraná.

Katolícke noviny navštívili tiež biblický tábor v Marianke, na ktorý sa každoročne vracajú slovenské deti z Maďarska, aby si pripomenuli svoj pôvod a svoju reč. Väčšina detí doma navštevuje hlavne maďarské školy. Slovenčinu sa učia ako cudzí jazyk, najmä na základných školách. V rodinách, ktoré sú často miešané, sa slovenčina a slovenská kultúra dostáva do úzadia. Aj preto sa každoročne radi vracajú do biblického tábora.

V rubrike Mladým predstavujú svätcov, ktorí sú patrónmi študentov. Napríklad svätý Ján Berchmans sa štúdia nevzdal, ani keď ho jeho rodičia museli pre nedostatok financií vziať zo školy. Aj keď sa nemohol zúčastňovať na všetkých hodinách, využíval každú voľnú (aj nočnú) chvíľu na učenie a modlitbu. V zápiskoch si svoje priority vyznačil takto: Boh, štúdium, večný život. Aj študovať totiž chcel „na väčšiu Božiu slávu“ a ako študent dosahoval skvelé výsledky. Inšpiráciou môže byť, že si pre svoje štúdiá zvolil patrónku Pannu Máriu.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU