Číslo 40/2019

Číslo 40/2019

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú fotoreportáž zo stretnutia s výhercami detskej prázdninovej súťaže Leto s Andrejom; aj fotoreportáž z dňa otvorených dverí v redakcii Katolíckych novín

Pri príležitosti začiatku Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorým je tohtoročný október, sa rozprávajú s mukačevským eparchom Milanom Šášikom. Po viac ako štyridsiatich rokoch útlaku vyšli koncom roka 1989 gréckokatolíci na Ukrajine z katakomb. Ich cirkev bola totiž v bývalom režime zakázaná. Tento rok ďakujú Bohu za 30 rokov prinavrátenia slobody Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine.

V duchovnej obnove z pera verbistu Pavla Krutáka vysvetľujú, že misionármi máme byť kdekoľvek, aj doma. Nie náhodou Svätý Otec František zvolil ako motto Mimoriadneho misijného mesiaca slová „pokrstení a poslaní.“ Všetci pokrstení sú pozvaní k tomu, aby svoju vieru žili, ale aj odovzdávali iným.

Venujú sa problematike spoluzávislosti. Mnohí ľudia chodia po „svojho“ alkoholika do krčmy, platia jeho dlhy, upratujú po ňom neporiadok, ospravedlňujú ho. Prečo to nepomáha, aké je vhodnejšie riešenie a tiež o diagnóze spoluzávislosti, o ktorej mnohí ani netušia, že ju majú, rozpráva Jana Jurčová z neziskovej organizácie Život bez závislostí. 

V rubrike Mladým približujú, ako randili známe svätice. Svätá Gianna Berettová-Mollová, ktorá sa obetovala za svoje štvrté dieťa, nám môže byť vzorom aj v svojich single časoch. Hoci beatifikačný proces Chiary Corbellovej-Petrillovej bol otvorený len minulý rok, už teraz ju mnohí považujú za prototyp modernej svätice. Paradoxne pôsobí, že Chiara za najťažšie obdobie svojho života nepovažovala smrť detí či svoju chorobu, ale čas, keď si nebola istá, či je pre ňu Enrico ten pravý.

Zameriavajú sa na význam modlitby posvätného ruženca, aj na to, ako fungujú rozličné ružencové bratstvá a čo hovoria o sile ruženca tí, ktorí sa ho modlia pravidelne. Za pokoj a jednotu sa každoročne modlia aj deti po celom svete v rámci modlitebnej kampane Milión detí sa modlí ruženec. 

V seriáli Jesenná úroda dobrého čítania si môžete prečítať úryvok z diela Hercule Poirot: Záhady a rébusy.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU