Číslo 43/2019

Číslo 43/2019

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo si nesmieme namýšľať, že sme spravodliví. Ako sa uchrániť duchovnej pýchy a pocitu morálnej nadradenosti, ktorá je taká nesympatická nášmu Pánovi? Ako sa má efektívne chrániť pred pokušením cítiť sa morálne nad druhými každý praktizujúci kresťan, ktorému sú drahé normy evanjelia, keď žije v prostredí, ktoré sa voči tomu všetkému stavia ľahostajne, odmietavo, ba pohŕdavo?   

Približujú, ako a prečo boli hroby v Liptovských Sliačoch v minulosti jedinečne vyzdobené. Pri výskumoch na Liptove sa zistilo, že práve v Liptovských Sliačoch bol spôsob úpravy hrobov ručne vytvorenými vencami a kvetmi taký originálny, že na Slovensku nevieme nájsť adekvátnu obdobu.

Rozprávajú sa s germanistom Jánom Čakankom o slovenských prekladoch Fausta. Dnes jestvuje viac než dvesto úplných a štyristo parciálnych prekladov Fausta do približne päťdesiatich jazykov,“ tvrdí Ján Čakanek.

Upozorňujú na to, že poruchy príjmu potravy sú závažným psychickým ochorením, ktoré je štatisticky tretím najčastejším zdravotným problémom u adolescentných dievčat. Človeka postihne fyzicky aj psychicky a môže mať dokonca smrteľné následky. Lekárka Martina Paulinyová sa v praxi často stretáva s poruchami príjmu potravy. Vysvetlila nám, s čím treba pri tejto chorobe počítať.  

Uverejňujú recenziu na knihu o Paulíne Jaricotovej. Október 2019 bol pápežom Františkom vyhlásený za Mimoriadny misijný mesiac; tradične sa október už roky v cirkevných kruhoch označuje za mesiac posvätného ruženca. S misiami aj so živým ružencom sa spája i život Paulíny Jaricotovej, o ktorej túto jeseň vydal Spolok svätého Vojtecha pútavú brožúrku. 

Predstavujú misie sestier pallotínok v stredoamerickom Belize. Štyri nemecké sestry pallotínky prevzali 17. marca 1913 náročnú výzvu založiť novú misiu v Belize. Loďou sa plavili z Belize City do San Ignacia, kde pristáli na brehu rieky Macal. V meste Benque Viejo zasadili misionárky prvé semená evanjelizácie, vzdelania, zdravotnej starostlivosti a poľnohospodárstva. Pallotínske misijné sestry dnes pokračujú v práci svojich priekopníčok.

Približujú projekt americkým manželov Amy a Bena Wrightovcov z mesta Wilmington v Severnej Karolíne. Vo svojej sieti kaviarní sa riadia zaujímavou personálnou politikou: zamestnávajú ľudí s intelektuálnymi a vývojovými poruchami, ako sú Downov syndróm, detská mozgová obrna či autizmus.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU