Číslo 48/2019

Číslo 48/2019

Najnovšie Katolícke noviny na začiatku Adventu pozývajú dobre sa duchovne pripraviť na Vianoce. Všetci narážame na notoricky známe ťažkosti: takzvaný nedostatok času a naše nedostatky v morálnej oblasti. Dáme sa tým odradiť? Ak túžime po väčšej hĺbke, doceňme a aktivizujme v Advente aspoň to, čo už máme a kým sme.

Predstavujú Strednú odbornú školu svätého Jozefa Robotníka v Žiline. Autoopravári, stolári, murári – aj to sú absolventi jedinej cirkevnej školy pre budúcich remeselníkov na Slovensku. „Je pre nás dôležitá oblasť vzdelávania, ale na tej istej úrovni aj oblasť výchovy. Nestačí nám, aby bol žiak dobrý odborník - ale aby bol aj dobrý človek,“ tvrdí riaditeľ školy Igor Pecha.

S redemptoristom Viktorom Mišuthom sa rozprávajú o ľudových misiách na Slovensku. Ľudové misie možno označiť za apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomocnení cirkevnou autoritou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov.

Vysvetľujú, prečo má každý kostol na gréckom vidieku svojho starostlivého dobrodinca. Jedenásťmiliónová krajina, kde sa až deväťdesiattri percent obyvateľov hlási ku kresťanstvu, je cieľom mnohých ciest našincov. Aj keď je hlavným magnetom Grécka – najmä v letných mesiacoch – čisté more, možno tam nájsť i nečakané, no o to hlbšie zážitky v malých strohých chrámoch medzi morom a skalami.

Prinášajú aj rozhovor s kňazom Emmanuelom Yousafom, ktorý bol osobnosťou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Emmanuel Yousaf pôsobí v druhom najväčšom meste v Pakistane – v Lahore. 

V rubrike Mladým sa snažia odpovedať na otázky, ktoré trápia nielen mladých ľudí: Chceš si získať a udržať priateľov? Máš právo ich občas aj kritizovať? Čo robiť, ak ich zraníš? Aj v čase psychologických príručiek, motivačných citátov a instantných internetových rád je zaujímavé pozrieť sa, čo na margo priateľstva radí Sväté písmo.  

Dobromilka a Svetlúšik pripravili v rubrike Deťom aktuálny adventný seriál s názvom Svetlo sveta prichádza. V jeho prvej časti sa venujú Božej Matke Panne Márii. 

Približujú misiu pallotínov v africkom štáte Burkina Faso. Do farnosti Matky Božej, Kráľovnej apoštolov, v hlavnom meste Ouagadougou prišiel minulý rok na Misijnú nedeľu poľský misionár Stanisław Filipek SAC a Dariusz Sala SAC. 

Katolícke noviny vás stále pozývajú zapojiť sa do veľkej predplatiteľskej súťaže. Ak si do 20. decembra 2019 objednáte a zaplatíte ročné predplatné na rok 2020, budete zaradení do žrebovania o 55 hodnotných cien za takmer trinásťtisíc eur. Prvou cenou je pútnický zájazd do Mexika pre dve osoby. Noví predplatitelia navyše dostanú ako darček knihu Muž obety. Pravidlá súťaže a zoznam cien nájdete na www.katolickenoviny.sk.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU