Číslo 49/2019

Číslo 49/2019

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov. Svätý Mikuláš vyjadruje na jednej strane dôstojnosť i vážnosť a na strane druhej dobrotu i štedrosť. Vo Východnej cirkvi sa považuje za jedného z najväčších svätcov.

Pripomínajú si historický moment – päťdesiate výročie slávenia svätej omše v reči ľudu. Svätá omša sa pred polstoročnicou začala na Slovensku sláviť podľa želania Druhého vatikánskeho koncilu v obnovenej a jednotnej forme. Božie slovo, modlitby, spevy kňaza a ľudu zazneli v slovenskom jazyku. Stalo sa tak na Prvú adventnú nedeľu 30. novembra 1969. 

Predstavujú farnosť Všetkých svätých v Humennom. Keď vstúpite do starého humenského kostola, čas vonku sa pre vás zastaví. Obklopia vás stáročné premodlené múry, ktoré vám poskytnú pocit bezpečia, istoty, pokoja. Všetci svätí upriamujú myseľ, srdce i dušu návštevníka k jednému Svätému. Katolícke noviny sa pri návšteve farnosti Všetkých svätých v Humennom porozprávali s miestnym dekanom farárom Františkom Mariňákom o rorátoch, Vianociach, ale aj o spoločenstve veriacich, ktoré drží spolu a neváha priložiť ruku k dielu.

Približujú, aké úlohy majú starí rodičia v súčasnej rodine. Výchova detí je úlohou rodičov, no pomoc starých rodičov a ich účasť na každodenných povinnostiach detí je vždy veľmi vítaná.

Zdôrazňujú, že na Vianoce by sme mali našim najbližším venovať predovšetkým svoj osobný čas a modlitby. Boli obdobia, keď hrnček, vankúš či kľúčenka so spoločnou fotkou mali punc originality, a určite sú mnohí, ktorých potešia aj dnes. Možno je však tento rok čas prejsť na vyšší level a dať ľuďom, ktorých máte radi, ešte niečo osobnejšie.

Pozývajú pomôcť misionárom v chudobných krajinách prostredníctvom omšového milodaru. Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete dať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. Väčšina kňazov v misijných krajinách totiž nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. 

V seriáli Adventné putovanie s Ignácom z Loyoly si môžete prečítať úryvok z diela svätého Ignáca z Loyoly Duchovné cvičenia. Exercície. 

Katolícke noviny vás stále pozývajú zapojiť sa do veľkej predplatiteľskej súťaže. Ak si do 20. decembra 2019 objednáte a zaplatíte ročné predplatné na rok 2020, budete zaradení do žrebovania o 55 hodnotných cien za takmer trinásťtisíc eur. Prvou cenou je pútnický zájazd do Mexika pre dve osoby. Noví predplatitelia navyše dostanú ako darček knihu Muž obety. Pravidlá súťaže a zoznam cien nájdete na www.katolickenoviny.sk.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU