Číslo 51-52/2019

Číslo 51-52/2019

Najnovšie Katolícke noviny vychádzajú ako sviatočné dvojčíslo na šesťdesiatich štyroch stranách. Prinášajú samostatnú dvadsaťštyristranovú magazínovú prílohu Vianoce a nástenný kalendár na rok dvetisícdvadsať. 

Zdôrazňujú, že Ježišovo historické narodenie pripomína lásku Boha k ľudstvu, k nám, ku mne. Boh sa nerozhodol pre alternatívne riešenia. Nestal sa anjelom, ale človekom. Neposlal na tento svet namiesto seba anjela. On sám sa sklonil k nám, keď sa narodil do ľudskej rodiny.

Vysvetľujú význam mučeníckej smrti svätého Štefana. Deň po Narodení Pána si Cirkev pripomína svojho prvého mučeníka, svätého Štefana. Čo však okrem mučeníckej smrti vieme o jeho živote? A aký význam má jeho mučeníctvo pre dnešných kresťanov? Sväté písmo nám ponúka niekoľko odpovedí.

Približujú históriu vianočných symbolov na najznámejšom námestí sveta. K vianočným priamym prenosom z Vatikánu už neodmysliteľne patria zábery, na ktorých vidíme jasličky a vianočný strom na Svätopeterskom námestí. Môžeme povedať, že to patrí k povinnému koloritu vatikánskych Vianoc. A pritom tradícia stavania vianočného stromu a budovania jasličiek na tomto mieste nie je vôbec stáročná. Založil ju totiž až pápež Ján Pavol II. 

Ponúkajú rozhovor s kňazom Petrom Slepčanom, postulátorom procesu blahorečenia biskupa Michala Buzalku. Práve biskup Michal Buzalka sa v roku 1940 zaslúžil o obnovenie Katolíckych novín.

Prinášajú aj rozhovor so športovým komentátorom a manažérom Alfonzom Juckom, ktorý má s manželkou Monikou osem detí, o slávení sviatkov v početnej rodine, ale aj o atletických hviezdach. 

Spolu s Vierou Labudovou spomínajú na jej manžela, herca Mariána Labudu, ktorý zomrel 5. januára 2018. Ráno si ešte pokojne lúštil krížovku, keď však nasadol do auta, aby šiel nakúpiť, dostal infarkt. Smútilo za ním celé Slovensko, ale aj početní fanúšikovia v mnohých iných krajinách, najmä v Česku. Marián Labuda bude mať však aj tieto Vianoce na štedrovečernom stole vlastný tanier. 

Venujú sa potrebe ľudskej blízkosti, a to nielen na Vianoce. Tajomstvo vtelenia je tajomstvom o blízkosti Boha k ľuďom a o blízkosti medzi ľuďmi navzájom. Vianočné témy o rodinnej pohode, spolupatričnosti, o spočinutí v pokojných vzťahoch a o uvedomení si vlastnej hodnoty však v mnohých zarezonujú práve opačným spôsobom, lebo upozornia na to, čo chýba alebo čoho je nedostatok. Jednorazové prejavy blízkosti môžu prehĺbiť vnútornú bolesť zo samoty. 

Odpovedajú na otázku, ako vyzerajú sviatky v domove dôchodcov. Možno si myslíte, že v týchto zariadeniach panuje počas sviatkov ponurá atmosféra, keď starkí smútia za blízkymi, ktorí ich nechali Vianoce sláviť v starobinci. Opak však môže byť pravda. Katolícke noviny navštívili pred sviatkami Zariadenie sociálnych služieb Viničky v Nitre, kde je ubytovaných 180 klientov. Väčšina z nich sa na Vianoce v domove dôchodcov tešila. 

Približujú význam slovenského prekladu Danteho Božskej komédie. Nové, impozantné vydanie Božskej komédie v slovenčine vydal Spolok svätého Vojtecha. Dante Alighieri pred vyše sedemsto rokmi vytvoril literárne dielo, ktoré je jedinečné po všetkých stránkach – obsahom, rozsahom, metaforami i veršami sústredenými do tercín. Z tých veršov dodnes naskakujú zimomriavky, lebo ich pravdivosť až hmatateľne čitateľa zabolí. Možno aj preto, že na začiatku veľkolepého literárneho diela bola nenaplnená láska k jednej žene. A ešte väčšia láska k Bohu.  

V reportáži pozývajú na návštevu Japonska. I keď kresťania tvoria len necelé dve percentá zo 126 miliónov Japoncov, až sedemdesiat percent tamojších svadobných obradov je kresťanských. „Máme to tak radi, lebo to dobre vyzerá,“ tvrdia často domáci a takýto prístup zďaleka nemožno pozorovať len pri svadbách. Podstata tam v mnohých oblastiach života uniká vo víre zvykov, povinností a pozlátok.

Uverejňujú príbeh dvadsaťdeväťročnej Lucie Labašovej. V čase maturít jej objavili v hlave tumor veľký ako kivi. Za jej uzdravenie sa modlilo približne päťtisíc ľudí – úspešne. Lucia Labašová prežila a napriek viacerým prekážkam vyštudovala medicínu. Dlhodobo sa angažuje v prolife aktivitách a tvrdí, že sebanaplnenie nájdeme iba v sebadarovaní.

Pripomínajú si výročie Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Dvadsiateho šiesteho decembra 2019 ubehne 60 rokov od pamätnej schôdzky slovenských kňazov v byte profesora Antona Bugana v Ríme. Toto stretnutie sa stalo kľúčovým v otázke vybudovania slovenského domu v Ríme a dalo mu zásadný impulz. 

Približujú slávenie Adventu a Vianoc v Hondurase, kde pôsobia slovenskí pátri vincentíni. Rorátne sväté omše, ako ich poznáme na Slovensku, tam nejestvujú, aspoň nie vo farnosti svätých Petra a Pavla. Je to aj z toho dôvodu, že evanjelium sa tam ohlasuje až od roku 1830, preto neexistuje historická kontinuita. Rovnako sa líši temperament ľudí i miestna kultúra. Život je tam pokojnejší, ľudia sa natoľko nenaháňajú a prežívajú menej stresu.

Katolícke noviny vám želajú požehnané, pokojné a milostiplné sviatočné dni.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU