Číslo 01/2020

Číslo 01/2020

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú prehľad najvýznamnejších udalostí v Katolíckej cirkvi počas uplynulého roka. Katolícka cirkev si v roku 2019 pripomenula 50. výročie kňazskej vysviacky Svätého Otca Františka, prežívala synodu biskupov o Amazónii; Katolícke noviny si pripomenuli 170. výročie svojho založenia a uplynulo 400 rokov od mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov.

Približujú evanjelizačnú akciu Svetlo v tmách. Počas dvoch večerov dobrovoľníci vyjdú do ulíc a pozývajú do kostola náhodných chodcov. Takýmto spôsobom sa im podarí osloviť približne 1 100 ľudí. Mnohí z nich radikálne zmenia život, o čom svedčia viacerí dobrovoľníci.

Zameriavajú sa na jednotu Cirkvi a na slová Panny Márie: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Cirkev i svet prechádzajú jednou z najväčších kríz, aké kedy zažili v svojich dejinách. Médiá dennodenne prinášajú smutné správy, či už z diania vo svete, ale aj v Cirkvi samotnej. Hlboko sa nás tieto správy dotýkajú a zasahujú aj našu vieru. Bolo by však veľkou chybou, ak by sme sa dostali pre tieto správy do akéhosi stavu duchovnej letargie.

Pri príležitosti Svetového dňa Braillovho písma, ktorý si pripomíname 4. januára, sa rozprávajú s PR manažérkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave-Karlovej Vsi Eliškou Fričovskou. 

Odpovedajú na čitateľskú otázku, či sa môže odslúžiť svätá omša za zomrelého nekatolíka, napríklad evanjelika, protestanta či mohamedána; a aké sú správne a vhodné úmysly svätých omší.

Radia, ako začať nový rok. Na začiatku kalendárneho roka je vhodná príležitosť pripraviť si plán, ako nasledujúcich dvanásť mesiacov pracovať na svojom osobnostnom raste. Katolícke noviny ponúkajú niekoľko rád úspešných biznismenov, ktoré doplnili o duchovný rozmer. 

V rubrike Mladým prinášajú inšpiratívnu stranu s citátmi, ktorú si možno vystrihnúť, aby vám povzbudzujúce myšlienky pripomínali, akí sme všetci vzácni v Božích očiach a ako bezpečne je v Božom náručí. 

V seriáli Pod prikrývkou s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Lucy Maud Montgomeryovej Vianoce s Annou. 

Katolícke noviny vám želajú požehnaný, pokojný a milostiplný nový rok.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU