Číslo 02/2020

Číslo 02/2020

Najnovšie Katolícke noviny približujú, prečo sme krstom ponorení do Božej lásky. Niekedy začujeme aj medzi veriacimi nasledovné: „Čo mám z toho, že som pokrstený? Nebolo by lepšie odložiť krst do dospelosti na slobodné rozhodnutie človeka? Čo to znamená: prvá a najdôležitejšia sviatosť?“

Spomínajú na katolíckeho kňaza Augustína Dršku, ktorý nerobil rozdiely medzi ľuďmi a obetoval sa pre nich. Pri príležitosti desiateho výročia jeho úmrtia sa na Tretiu adventnú nedeľu 15. decembra 2019 slávila svätá omša v bratislavskej farnosti Vrakuňa. 

Rozprávajú sa s Ľubicou Gálisovou o probléme týrania starších ľudí. V marci 2000 vzniklo Fórum pre pomoc starším, ktoré jeho prezidentka Ľubica Gálisová zverila svätému Jánovi Pavlovi II. a svätému Benediktovi. V rozhovore nám porozprávala o Senior linke, ktorá funguje od roku 2009, o týraní starých ľudí, ale aj o tom, čím seniori trpia najviac. 

Vysvetľujú, čo sú takzvané tridentské sväté omše a za akých podmienok je dovolené ich sláviť. Liturgické slávenia nie sú totiž súkromné aktivity, ale slávenia Cirkvi, ktorá je „sviatosťou jednoty“, čiže svätým ľudom zhromaždeným a usporiadaným pod vedením biskupov. Rímski veľkňazi vydávali vždy nové liturgické knihy, aby obrad prispôsobili novým požiadavkám času. Aktuálna liturgia slávenia svätej omše má svoje pravidlá stanovené na Druhom vatikánskom koncile. Nepodlieha kultúrnej klíme ani subjektívnym tendenciám človeka. 

Upozorňujú na nebezpečenstvo šikanovania vo virtuálnom priestore. Kyberšikanou rozumieme elektronický spôsob úmyselného urážania, prípadne vyhrážania. Najčastejšie sa to deje odhaľovaním intímnych informácií, obťažovaním iných prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov, ako sú e-maily, čety, videá na webových portáloch alebo sociálnych sieťach. 

Predstavujú slovenské vydanie publikácie Youcat pre deti, na ktorej sa podieľali aj Slováci. Kniha je pútavým katechizmom pre deti vo veku od osem do dvanásť rokov. Menej známa je skutočnosť, že vydávanie obľúbenej edície Youcat má silný solidárny rozmer.

Približujú históriu zvonov aj zaujímavosti, ktoré v tomto smere možno nájsť na Slovensku. Počas stáročí sa zvony stali súčasťou bežného života. Svoju úlohu - najmä v minulosti –zohrávali aj pri ohlasovaní pohrôm a nehôd. Ich podmanivý hlahol je pre niekoho príjemný, iných, žiaľ, vyrušuje.

V seriáli Pod prikrývkou s knihou si môžete prečítať úryvok z diela Adama Szustaka #EŠTE5MINÚT.

Digitálnu verziu najnovšieho čísla Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU