Číslo 17/2021

Číslo 17/2021

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, akým inšpiratívnym príkladom je pre nás svätý Jozef, ktorý poznal tvrdú prácu. Svätý Jozef sa na prvý pohľad zdá tajomným mužom. Veľa nehovorí, ale koná a hovoria za neho jeho činy. Vie, čo sú mozole. Áno, i preto ho Pius XII. v roku 1955 vyhlásil za patróna robotníkov. V Cirkvi ho slávime prvého mája, na Sviatok práce.

Spolu s kňazom Jánom Majerníkom približujú miesta, ktoré podľa tradície navštívila Svätá rodina v Egypte. Svätý Jozef s Máriou a Ježišom prežili väčšinu života vo Svätej zemi. Prvé roky Ježišovho života však museli stráviť vo vyhnanstve v Egypte.

Predstavujú erb nového nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa. „Erby sú výstižné symboly pastierov Cirkvi, ktoré v sebe spájajú dlhú a úctyhodnú tradíciu so živou súčasnosťou. Za celé stáročia, od vrcholného stredoveku až do súčasnosti ich používali takmer všetci biskupi, ktorí pôsobili v našich diecézach,“ vysvetľuje heraldik a historik na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Miroslav Glejtek.

Rozprávajú sa s najstarším ordinujúcim lekárom na Slovensku Karolom Mikom. Všeobecný lekár pre dospelých tvrdí, že len z Božej dobroty sa v apríli tohto roku dožil 94 rokov. „Boh mi dal privilégium ešte pomáhať,“ hovorí Karol Mika.

Spomínajú na trojnásobného majstra sveta formuly 1 Ayrtona Sennu, ktorý 1. mája 1994 nezvládol nebezpečnú zákrutu Tamburello na okruhu v Imole a utrpel ťažké poranenia mozgu, ktorým podľahol. Vo svojej pretekárskej kariére však okrem lásky k rýchlosti vyznával aj iné hodnoty, vďaka ktorým sa čoraz viac približoval k Bohu.

Uverejňujú tretiu časť katechézy k príprave na prvé sväté prijímanie, tentoraz je zameraná na Desatoro Božích prikázaní.

Pripomínajú si misionárske dielo slovenského saleziánskeho kňaza Alojza Hudeka, ktorý celý kňazský život venoval službe v Južnej Amerike. Od jeho úmrtia uplynie začiatkom mája už 60 rokov.

V seriáli Jarný literárny herbár nájdete úryvok z diela Jozefa Ľudovíta Holubyho Obrazy zo života.