Číslo 34/2020

Číslo 34/2020

Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo náboženská sloboda nie je samozrejmosťou. Kresťanstvo od prvých krokov na javisku dejín sprevádzajú prenasledovania. Milánsky edikt v roku 313 znamenal prelomový okamih v živote starovekej Cirkvi – umožnil prenasledovaným kresťanom konečne slobodne sa nadýchnuť. Jednou z najvýznamnejších osobností tej doby je svätá Helena.

V reportáži pozývajú na návštevu farnosti Holíč, kde zistíte, že aj fara môže byť príjemným miestom na stretnutia. Farnosť Holíč vás zaujme nielen svojou históriou, ale i spoločenstvom, ktoré sa medzi miestnymi veriacimi snažia rozvíjať pátri premonštráti. Ovocím spoločných stretnutí sú pekné rodiny a ľudia, ktorí nemajú ďaleko do kostola.

Rozprávajú sa s heraldikom Miroslavom Glejtekom o tom, prečo sú erby stále v móde. S erbmi sa stretávame najmä v prostredí miest a obcí, tvoria sa erby farností i cirkevných predstaviteľov. Naproti tomu šľachtická heraldika u nás zanikla spolu so šľachtickými titulmi.

Predstavujú svetoznáme osobnosti, ktoré sa otvorene hlásia ku Katolíckej cirkvi. Žijeme v dobe, keď sa svetoznámi herci, speváci či športovci málokedy hlásia k viere. Niekedy nám napadne otázka, či vôbec veriace celebrity existujú. Potešíme vás: praktizujúci katolíci sa nájdu aj medzi vrcholovými športovcami či hollywoodskymi hviezdami najvyššieho rangu.

Približujú históriu a súčasnosť Detského divadelného súboru Gašparko v Lendaku. Už ako školopovinné dieťa hrala Mária Budzáková detské divadlo, písala si rôzne divadelné scenáre; a keď v roku 1990 nastúpila do školy v Lendaku ako učiteľka, rozhodla sa založiť Detský divadelný súbor Gašparko. Ten úspešne funguje už 30 rokov a zbiera ocenenia po celom Slovensku.

Rozprávajú sa s Monikou Janoťákovou o tom, prečo sa rozhodla stať sa zasvätenou pannou. V roku 2020 uplynulo 50 rokov odvtedy, čo bol v Cirkvi obnovený stav zasvätených panien. Niekoľko ich máme aj na Slovensku. Jednou z kandidátok je i psychologička Monika Janoťáková. Ako tvrdí, tento stav nie je posledná možnosť, keď nič iné nevyšlo; pre záujemkyňu to musí byť prvá voľba.

Katolícke noviny ďalej vysvetľujú, ako sa môžeme pripraviť na misijný mesiac s Matkou ticha. Ikona Matky ticha sa nachádza vo Vatikáne. Pápež František sa pri nej každé ráno zastaví a zotrvá v minútovej modlitbe. Ikona Matky ticha je darom kapucína Emiliana, ktorý vedie kurzy o tichu s názvom Ticho, prosím, hovorí ticho. Pápež dokonca na zadnú stranu dreveného panela ikony napísal zlatými písmenami: „Neubližuj nikomu svojimi ústami!“

V Katolíckych novinách nájdete ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam.

Digitálne číslo najnovšej verzie Katolíckych novín si môžete zakúpiť TU