Číslo 1/2023

Číslo 1/2023

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú reakcie na úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. Nemecký novinár Peter Seewald, ktorý je autorom knižných rozhovorov s Benediktom XVI., pre Katolícke noviny uviedol, že v súčasnosti niet väčšieho Nemca, ktorý by sa mu vyrovnal svojím významom. „Nenadarmo je Joseph Ratzinger považovaný za veľkého intelektuála storočia a najväčšieho teológa, ktorý kedy sedel na pápežskom stolci. Svojimi usmerneniami a zásahmi nielenže výrazne ovplyvnil Druhý vatikánsky koncil, ale aj umožnil, aby získal modernú podobu.“

Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík si zasa spomína na študentské časy v Ríme, kde mal možnosť viackrát rozprávať sa osobne s kardinálom Ratzingerom. „Často som ho vídaval, keď ešte ako kardinál kráčal zo svojho bytu cez Námestie sv. Petra do úradu prefekta Kongregácie pre náuku viery – v čiernej reverende, baretke, s aktovkou v ruke. Často sa pri mne pristavil a desať-pätnásť minút sme sa voľne zhovárali.“

Čitatelia si Benedikta XVI. môžu pripomenúť aj fotoalbumom, ktorý približuje život Josepha Ratzingera.

V aktuálnom vydaní nájdete i rozhovor s novým apoštolským nunciom na Slovensku Nicolom Girasolim. Dlhoročný diplomat v službách Svätej stolice, ktorý pôsobil na takmer všetkých kontinentoch, pripomína, že jeho služba je spojená predovšetkým s načúvaním a sprevádzaním. „V prvom rade chcem počúvať a až na druhom mieste sú moje osobné preferencie. Potrebná je otvorenosť na dialóg, pochopenie, dôležité je zamilovať si krajinu, byť jej súčasťou. Už teraz sa cítim Slovákom, cítim to srdcom, preto sa chcem naučiť jazyk, chcem vstúpiť do dialógu,“ hovorí Nicola Girasoli.

Katolícke noviny prinášajú aj novoročné vinše osobností duchovného a verejného života. „Máme za sebou ťažké roky, kríza strieda krízu, nezmyselne zomierajú ľudia. Preto si prajem a modlím sa, aby sa to v roku 2023 zmenilo a na zemi zavládlo pokojnejšie obdobie. Aby sa spory a konflikty zmierňovali, a nie prehlbovali. Aby láska plodila lásku, a nie nenávisť viac nenávisti. Aby sme hľadali, čo nás spája, a nie, čo nás rozdeľuje,“ želá si napríklad olympionik Matej Tóth.

Katolícke noviny si pripomínajú aj svätú Tereziu z Lisieux, od ktorej narodenia 2. januára uplynulo 150 rokov. Podľa svojho sľubu ustavične zosiela na zem dážď ruží v podobe Božích milostí. „Terezka pochopila, že jej poslaním je tíšiť Ježišov smäd po spáse ľudí, najmä tých, ktorí nemajú v očiach sveta veľkú šancu. Tu vidíme i zdroj jej rehoľného mena: Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej tváre,“ vysvetľuje sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenstiev.

V rubrike Duchovná obnova Katolícke noviny pozývajú zveriť svoje cesty počas nového roka do Božej navigácie. „Ak sa chceme dostať do cieľa, musíme bedlivo počúvať Krista,“ píše biskup František Rábek. „Podobne ako sledujeme navigáciu a počúvame usmernenia hlasu navigátora, je treba si všímať aj nášho Pána, jeho príklad, počúvať jeho slová, komunikovať s ním v modlitbe, počúvať jeho Ducha v hĺbke nášho srdca, ale i prostredníctvom komunikácie s Cirkvou,“ dodáva biskup Rábek.