Číslo 11/2022

Číslo 11/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú vojnovému konfliktu na Ukrajine. Cirkev dôrazne odmieta vojnu ako prostriedok riešenia sporov. Logika zbraní je zvrátená. „Cirkev sa vždy pozerá na vojenský konflikt ako na niečo tragické,“ hovorí morálny teológ Vladimír Thurzo. Jasne to vyjadrilo aj niekoľko posledných pápežov.

Približujú príbehy slovenských misionárov, ktorí ľudí na Ukrajine neopustili ani v tomto ťažkom období. V náročnej skúške sú im oporou, pomáhajú vo dne v noci. V úkrytoch slúžia bohoslužby, spovedajú, povzbudzujú, poskytujú útočisko. A prosia o modlitby.

Rozprávajú sa s odborníkom na problematiku extrémnych ideológií, vojen a revolúcií Tomášom Zálešákom. Vyvolávanie paniky a podkopávanie morálky je počas vojny súčasťou taktiky a stratégie nepriateľa. „Pokusy uskutočniť dokonalosť ľudskými silami viedli v tomto svete k obludným zločinom a bezbožným tyraniám,“ hovorí Tomáš Zálešák.

Vysvetľujú, ako sa môžu dospelí ľudia vyrovnať s pocitmi strachu, hnevu a bezmocnosti, ktoré im prinášajú aktuálne správy. Každú traumu prežívame intenzívnejšie, ak vieme, že je za ňu zodpovedný niekto konkrétny, ako keď vinníka nepoznáme. Tí, ktorí ju zažívajú na vlastnej koži, riešia existenčné otázky. Ale aj ľudia na Slovensku pociťujú úzkosti z vojny, ktorá prebieha hneď za našimi hranicami.

Upozorňujú na dôležitosť preverovania informácií. Vo vojne na Ukrajine sa nebojuje len zbraňami. Silu zohrávajú aj informácie. „V poslednej dobe sú hybridné hrozby mimoriadne diskutovanou témou nielen na Slovensku, ale na celom svete. Spoločnosť je polarizovaná zámernými klamstvami, lžou, nenávisťou, a to prevažne na sociálnych sieťach,“ hovorí Ján Višňovský, vedúci Katedry masmediálnej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Predstavujú príbeh mladomanželov z Ukrajiny, ktorí spečatili svoju lásku v čase vojny. Kyjevčania Jarina a Sviatoslav plánovali svoj veľký deň až o niekoľko mesiacov. Chceli májovú svadbu v peknom prostredí, obklopení rodinou a kamarátmi. No dramatické okolnosti spôsobili, že sa vzali okamžite. Svoj zväzok posvätili pred Bohom v deň, keď na Ukrajinu zaútočil jej východný sused. Slávnostný obrad mali v miestnom chráme.

Približujú históriu slávenia starobylého sviatku Zvestovania Pána, ktorý na kresťanskom Východe slávili už vo štvrtom storočí. Udalosť zvestovania Pána poukazuje na tajomstvo, ktoré sa odohralo medzi Pannou Máriou a Bohom. Nazeraním do tohto tajomstva môžeme aj my jasať v Pánovi ako Mária.

V seriáli Pôstne literárne putovanie si môžete prečítať úryvok z apoštolského listu pápeža Jána Pavla II. Mulieris dignitatem. O dôstojnosti a povolaní ženy.