Číslo 12/2022

Číslo 12/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa tematicky venujú ženám a službe žien v Cirkvi. Ženy sú pre Cirkev požehnaním.

Vysvetľujú, aké miesto a úlohy môže a má zastávať žena v liturgii. Katolíckej cirkvi sa podsúva, že podceňuje či diskriminuje ženu. Žiaľ, tí, čo to tvrdia, nepoznajú Ježiša Krista a jeho postoj k ženám.

Približujú biblické príbehy vnútorne silných žien. Vo Svätom písme síce nájdeme ženy bojovníčky, ktoré sa vyrovnali mužom, no nespomínajú sa ako silné, skôr krásne či dobré. V biblických jazykoch sú dobro a krása často synonymá.

Predstavujú lekárku Ivetu Križalkovičovú, ktorá je záchranárkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Postupne sa prepracovala zo strediska v Bratislave cez Nitru, Banskú Bystricu a Žilinu až do asi najváženejšieho strediska leteckej záchrany v Poprade. „Som len druhou ženou, ktorá v tomto stredisku kedy slúžila,“ vysvetľuje Iveta Križalkovičová.

Prinášajú rozhovor s nevidiacou Želmírou Zemčákovou o jej prvej zbierke básní. Jej celoživotnou záľubou sú Beatles, preto nečudo, že aj zbierka jej básní má v názve Lennonovo meno. Želmíra Zemčáková vyštudovala žurnalistiku a pracuje ako korektorka v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.