Číslo 14/2022

Číslo 14/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na sviatosť zmierenia. Každá spoveď by v živote človeka mala znamenať nový začiatok. Sviatosť zmierenia je príležitosť obnoviť priateľstvo s Bohom. Je šancou, ktorú máme práve teraz. Nemusí sa už opakovať.

O spovedi sa zhovárajú s morálnym teológom Ivanom Šulíkom. „Spoveď je vždy o človeku a Bohu, medzi ktorými som prostredníkom. Nie som Spasiteľ. Ja som za toho človeka, čo sa spovedá, nezomrel; zomrel zaňho niekto iný,“ hovorí morálny teológ Ivan Šulík. Preto je podľa jeho názoru láskavé prijatie v spovednici vždy na prvom mieste.

Prinášajú svedectvá o tom, že sviatosť pokánia je krásna, oslobodzujúca a často nepredvídateľná udalosť. No niekedy nám rôzne dôvody bránia vyspovedať sa. Strach, duchovná otupenosť či neschopnosť uvedomiť si, že milosrdenstvo pri spovedi mnohonásobne prevýši pôvodnú úzkosť.

Približujú spovedné skúsenosti rímskokatolíckych kňazov Pavla Zahatlana a Tadeáša Chrvalu, OFMCap. Pred veľkonočnými sviatkami Katolícke noviny navštívili dve známe spovedné miesta v Bratislave a v Nitre, aby sme sa dozvedeli, ako sú spovedníci na nápor ľudí pripravení, aj aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti.

Prinášajú profil kapucínskeho kňaza Damiana Mariana Szulowského. Boh sa našich zranených sŕdc dotýka nekonečným milosrdenstvom. Moc rozhrešovať najsmutnejšie delikty človeka zveril pápež misionárom Božieho milosrdenstva. Jedným z nich je aj kapucín Damian Marian Szulowski.

Vysvetľujú úpravy Rímskeho misála, ktoré podnecujú ducha obnovy. Tretie slovenské vydanie Rímskeho misála podnietilo revíziu všetkých jeho textov, aby čo najvernejšie korešpondovali s latinským originálom. Aj preto sa upravili názvy liturgických slávení. Zmenené označenia liturgických dní sa dotkli Veľkého, teraz Svätého týždňa, najmä však názvov liturgických slávení Veľkonočného trojdnia.

V seriáli Pôstne literárne putovanie si môžete prečítať úryvok z encykliky pápeža Jána XXIII. Pacem in terrisPokoj na zemi.