Číslo 19/2022

Číslo 19/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa tematicky venujú ekológii a starostlivosti o náš spoločný domov.

Vysvetľujú, aký vzťah by mal mať kresťan ku klimatickej zmene. Mohli by sme sa pýtať, či sa biskupi, kňazi a angažovaní kresťania majú zaoberať klímou a životným prostredím. Či nestačí, že to robia vedci, aktivisti, politici a novinári. Lenže kresťanstvo zahŕňa aj návod na správny život, ktorý voláme morálka. Človek si musí zodpovedne uvedomiť, čo dostal.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, akú individuálnu mieru zodpovednosti má kresťan za životné prostredie, keď má voliť ekologicky menej zaťažujúci spôsob života, ktorý je však finančne oveľa náročnejší. Boh nám na počiatku stvorenia sveta daroval príjemné, čisté, zdravé prostredie. Čo robíme preto, aby sme jeho dedičstvo zachovali?

Rozprávajú sa s klimatológom Pavlom Šťastným o tom, aká je v súčasnosti reálna možnosť ovplyvniť klimatické problémy našej planéty. Odborné štúdie naznačujú, že sme sa dostali do bodu, keď sa môžeme už len prispôsobiť. Klimatická úzkosť však nie je cesta.

Predstavujú Spojenú školu svätého Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola. Keď sa povie Zelená škola, máme na mysli originálny ekoprogram. Jeho začiatky boli veľmi skromné, no dnes sa pokladá za najväčší na svete. Je doň zapojených viac ako 59 000 škôl zo 68 krajín sveta a približne 250 z nich je na Slovensku.

Prinášajú aj rozhovor o biodiverzite s Lenkou Bobuľskou z Katedry ekológie Prešovskej univerzity. Medzinárodný deň biodiverzity vyhlásený Organizáciou Spojených národov si pripomíname 22. mája. Biodiverzita, to je rozmanitosť života na zemi. Vďaka nej je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohé prírodné systémy sú však pod veľkým tlakom a my by sme mali prestať brať fungujúcu jedinečnosť prírody ako samozrejmosť.

Približujú históriu a súčasnosť Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré si pripomína 150. výročie svojho vzniku. Pochváliť sa môže pol miliónom zbierkových predmetov, množstvom zreštaurovaných zbierok i tisícami zaujímavých výstav a podujatí.

Rozprávajú sa so saleziánom Štefanom Kormančíkom, ktorý bol nedávno v Južnom Sudáne. Do tejto africkej krajiny má začiatkom júla zavítať pápež František. Južný Sudán je ešte vždy najmladším štátom sveta, no aj jedným z najsužovanejších. Nepokoje v roku 2015 zastavili v krajine väčšinu rozvojových aktivít. Podľa slov delegáta pre saleziánske misie Štefana Kormančíka, ktorý krajinu nedávno navštívil, sa situácia postupne stabilizuje.

Katolícke noviny prinášajú aj fotoreportáž z ďakovnej púte slovenských veriacich v Ríme, počas ktorej ich na osobitnej audiencii pozdravil Svätý Otec František. Hlava Katolíckej cirkvi sa slovenským pútnikom prihovorila v sobotu 30. apríla v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. Veriaci sa potom zúčastnili na svätej omši v Bazilike sv. Petra; v nedeľu slávili Eucharistiu v Bazilike sv. Pavla za hradbami.