Číslo 21/2022

Číslo 21/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na bolesť zneužívania. V tejto súvislosti prinášajú rady psychologičky Jany Vindišovej rodičom, ako rozpoznať, že ich dieťa je možno zneužívané. Sexuálne zneužívanie detí je veľmi vážny problém, ktorý je potrebné eliminovať už v zárodku a odstrániť príležitosti na jeho vznik.

Rozprávajú sa s riaditeľom Centra na ochranu maloletých Andrejom Kačmárom. „Je nevyhnutné, aby sme obetiam vyslali jasný signál, že sa nemusia báť prehovoriť a že ich konkrétny prípad zneužívania bude riešený zodpovedne, spravodlivo a v pravde,“ hovorí Andrej Kačmár. Obnova spravodlivosti, náprava vinníka a odstránenie pohoršenia sú princípy, na ktoré sa nesmie zabudnúť.

Prinášajú aj rozhovor s odborníčkou na problematiku sexuálneho zneužívania detí – Slávkou Karkoškovou. „Sexuálne zneužívanie je vo väčšine prípadov rafinovane maskované, pretože páchatelia manipulujú nielen obeťami, ale aj sociálnym okolím,“ upozorňuje Slávka Karkošková. Ľahko sa môže stať, že poznáme páchateľov aj obete, a pritom netušíme, že nimi sú.

Rozprávajú sa i s českou cirkevnou právničkou Martinou Vintrovou. Téme sexuálneho zneužívania v rámci Cirkvi sa začala odborne venovať potom, čo sa na ňu stále viac obracali obete týchto činov. „Vysvetľujem si to tak, že bolo pre ne ľahšie hovoriť o tom so ženou než ako s mužom alebo kňazom,“ hovorí Martina Vintrová.

Katolícke noviny uverejňujú aj osobné svedectvo Jiřího Kylara. Hrdý otec rodiny a úspešný český tlačiar Jiří Kylar sa cítil oslovený snahami pápeža Františka a pred časom zverejnil svoj príbeh o sexuálnom zneužívaní zo strany kňaza. Napriek ťažkej traume dokázal odpustiť a dnes podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorí prežili niečo podobné.

Vysvetľujú, prečo má človek akosi prirodzene tendenciu moc skôr zneužiť. Nie vždy zvládne postavenie, funkciu či úrad, možno i preto, že mu chýba láskavosť. V akomkoľvek povolaní či postavení je láskavosť skvelá príležitosť uchopiť moc tak, aby nám neprerástla cez hlavu. Vedomie nadradenosti spojené s hodnosťou, titulom, spoločenskou vážnosťou alebo popularitou dokáže s človekom urobiť divy.