Číslo 24/2022

Číslo 24/2022

Najnovšie Katolícke noviny približujú farnosť ako živý organizmus. Posilniť ducha farnosti je rovnako výzva pre kňaza i farníkov.

Vysvetľujú, prečo farár musí prejsť od pastorácie veriacich k pastorácii s veriacimi. Kňaz vo farnosti je muž v prvej línii. A ako to vystihol kardinál Timothy Dolan v knihe Kňazi pre tretie tisícročie: „Polovica úspechu je ukázať sa.“ To znamená, že musí vyjsť z komfortnej zóny kostola a fary a vstúpiť do prostredia, v ktorom žijú a hýbu sa jeho veriaci. Alebo ako to neraz vraví pápež František: „Musí vyjsť na perifériu.“

Rozprávajú sa s trnavským dekanom Jozefom Gallovičom a s hlohoveckým dekanom Jozefom Schwarzom o modlitbe a Božej milosti. Obaja sa zhodujú na tom, že v každej farnosti by malo ísť najmä o pochopenie, prijatie a hlavne o autentické prežívanie viery. Ľudia majú všade podobné túžby, nádeje i slabosti. Potrebujú Boha a jeho milosť, a s tým spojenú službu kňaza. A túto milosť si môžu vyprosiť.

Vysvetľujú, prečo sú laici vo farnosti dôležití a akú funkciu a prínos majú vo farnosti spoločenstvá. Bez aktívnej účasti laikov vo farnosti totiž nie je v plnej miere možný apoštolát. Členovia farnosti sú živým nástrojom evanjelizácie. Laici dávajú farnosti a Cirkvi aktívny život.

Predstavujú mladú bratislavskú farnosť Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici. „Farnosť by som charakterizoval dvomi slovami, a to otvorenosť a rodinnosť,“ spokojne konštatuje farár Lukáš Uváčik. Rodina je základom dobrého života a taký je aj život vo farnosti pod patronátom Panny Márie, Kráľovnej rodiny. Napriek tomu, že je v Bratislave, meste plnom navzájom si cudzích ľudí, nachádza sa tu veľká rodina tvorená mladými, dobre sa poznajúcimi rodinami.

Prinášajú rozhovor s Jankou Farskou o spoločenstve Adonai v Oravskom Veselom. Snažia sa v ňom o vnímavý, intenzívny život s Bohom. „Zabúdať na seba a myslieť viac na iných,“ hovorí o fungovaní spoločenstva jeho vedúca Janka Farská.

Približujú aj činnosť Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Jeho počiatky siahajú do roku 2007, keď bolo zriadené z rozhodnutia vtedajšieho spišského biskupa Františka Tondru. Centrum ponúka pravidelné i príležitostné formačné podujatia a aktivity prevažne mladým ľuďom z celého oravského regiónu, ale svoju pozornosť venuje aj rodinám.

Predstavujú pôsobenie slovenských redemptoristov Františka Boldyho, Petra Kvetana a Jozefa Nováka staršieho, ktorí sú na takzvanej stálej misii vo farnosti Frýdek. Táto farnosť je spojená s pútnickým miestom a správou Baziliky Návštevy Panny Márie.

Prinášajú aj rozhovor s akademickým maliarom Jozefom Vydrnákom. Patrí do kolektívu ľudí, vďaka ktorým sa dlho chátrajúca Kaplnka Magdalénka v Horných Kočkovciach zaskvela v plnej kráse. Jeho charakteristický rukopis zakrivených línií a čiar výrazne obohatil obnovený sakrálny priestor.