Číslo 27/2022

Číslo 27/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na úctu k Panne Márii Karmelskej. Pútnickú sezónu na Slovensku obvykle od polovice júla každoročne vypĺňajú odpusty k Panne Márii Karmelskej. Škapuliarske púte majú v našich končinách bohatú históriu siahajúcu až do 17. storočia.

Približujú, prečo je škapuliar znakom zvláštnej ochrany. Titul Panna Mária Karmelská nám pripomína duchovné dedičstvo proroka Eliáša, ktorý obraňoval vieru v jediného Boha, keď sa izraelský národ prikláňal k falošným bôžikom.

Vysvetľujú, ako možno prijať škapuliar a stať sa členom škapuliarskej rodiny. Na Slovensku je možné prijať hnedý karmelitánsky škapuliar v kláštoroch v Banskej Bystrici, na Starých Horách a v Košiciach-Lorinčíku. Okrem toho však aj v spoločenstvách takzvaného Svetského rádu bosých karmelitánov: v Bratislave, Nitre, Detve a Košiciach.

Prinášajú reportáž zo známeho pútnického miesta v Gaboltove. Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej bolo v Gaboltove založené v 18. storočí bosými karmelitánmi z Krakova. Toto pútnické miesto je známe úctou k Panne Márii Karmelskej, ktorú vo farnosti šíria a ohlasujú redemptoristi. Očarí každého, kto prechádza malebným bardejovským krajom.

Prinášajú rozhovor s pátrom Rudolfom Bartalom, predstaveným rehoľnej komunity bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach, o tom, že úcta k škapuliaru privádza človeka k Bohu. „Škapuliar ako svätenina je jedna z pomôcok, ktoré nám pomáhajú uvedomiť si, že existuje aj duchovný, sviatostný život, z ktorého môžeme čerpať,“ hovorí Rudolf Bartal.

Rozprávajú sa s Andreou Ďurčovou, predstavenou Svetského rádu bosých karmelitánov v Bratislave. „V kaplnke Svetského rádu bosých karmelitánov a pri spoločnej modlitbe spoločenstva som sa znovu ocitla na duchovnej pôde karmelu,“ hovorí Andrea Ďurčová.

Katolícke noviny predstavujú aj jedinečné dielo - kolekciu oblečenia a šperkov Gaudete. Vytvorili ju manželia Peter a Lucia Žiakovci spoločne so šperkárom Marekom Husovským.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: Leto s knihami Spolku svätého VojtechaLeto s milosrdenstvom.