Číslo 28/2022

Číslo 28/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na prázdniny s deťmi a na spoločný rodinný program. Deti sa tešia, že si cez prázdniny oddýchnu od školy, tešia sa na zážitky, no predovšetkým potrebujú, aby im bola zo strany rodičov venovaná dostatočná pozornosť. Aby počas prázdnin trávili spoločné chvíle.

Vysvetľujú dôležitosť modlitby v útlom detstve. Ak sa rodina má stať miestom, kde sa deti nerodia len pre pozemský, ale aj pre večný život, musí sa stať školou svätosti. A školou svätosti sa stane len vtedy, ak bude školou modlitby, komunikácie s Bohom. Aj svätí sa modlili vo svojich rodinách.

Približujú atmosféru v táboroch, ktoré organizujú popradskí saleziáni. Aj deti tu vnímajú, aký je Boh úžasný. V popradskom saleziánskom oratóriu je pri príprave táborov skutočne rušno: nacvičujú sa scénky, maľujú kulisy, vládne dobrá nálada. Saleziánske tábory sú zárukou nezabudnuteľných zážitkov, nových priateľstiev a zmysluplného prežitia letných prázdnin.

Rozprávajú sa s propagátorom detského čítania Tiborom Hujdičom. Detské knihy sú iné. Výnimoční autori v nich dávajú takú výpoveď o svete, v ktorej je obsiahnutá nádej. „Verím dobrým knihám. Dokážu sa nás dotknúť a zmeniť nám život,“ hovorí Tibor Hujdič. „Nevyhnutné je, aby boli okolo detí ľudia, ktorí milujú čítanie a každý deň im prečítajú niečo pekné.“

Predstavujú príbeh Ukrajinky Natalije Kurpitovej a jej šiestich dcér, ktoré našli útočisko na Slovensku. Natalija prišla na Slovensko so svojimi piatimi dcérami, v deviatom mesiaci tehotenstva. Do pôrodu jej zostával týždeň. Hoci to bolo dramatické, stretli sa s veľkou pomocou, prajnosťou a láskou. Hoci na Slovensku našli všetko, čo potrebujú, srdcom sú predsa len doma, na Ukrajine.

Približujú, ako sa u nás ukrajinské deti začínajú adaptovať. Začleniť sa do spoločnosti môže byť náročný, dlhodobý proces. Aktuálne sa to najviac týka začleňovania ukrajinských detí do našich škôl. Ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl, vyplynulo z prieskumu Komenského inštitútu. Učitelia konštatujú, že ukrajinské deti sa chcú učiť po slovensky, ale narážajú na inú úroveň ich vedomostí a spôsobilosti.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: Leto s knihami Spolku svätého VojtechaLeto s milosrdenstvom.