Číslo 30/2022

Číslo 30/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na duchovné cvičenia. Vysvetľujú, prečo by veriaci človek mal ísť na exercície. Svätý Ignác z Loyoly hovorí, že pod pojmom duchovné cvičenia sa rozumie každý spôsob spytovania svedomia, rozjímania, kontemplovania, ústnej i vnútornej modlitby a ďalších duchovných činností. Duša sa nimi pripravuje a disponuje, aby sa zbavila všetkých neusporiadaných náklonností a aby po ich odstránení hľadala a nachádzala Božiu vôľu v usporiadaní vlastného života na spásu svojej duše.

Katolícke noviny približujú osobnosť, život a dielo svätého Ignáca z Loyoly. Svätý Ignác z Loyoly nám zanechal vyše sedemtisíc listov obsahujúcich duchovné poučenia. Neskôr vyšli knižne a sú prvým vzorom kňazských rekolekcií. Pápež Pius XI. vyhlásil tohto tvorcu exercícií 25. júla 1922 za patróna duchovných cvičení. Zakladateľ Spoločnosti Ježišovej takmer celý život zápasil so zdravotnými ťažkosťami.

Rozprávajú sa s jezuitským pátrom Jakubom Garčárom. „Najsilnejšie a najvzácnejšie pre mňa je, že som vo svätom Ignácovi našiel priateľa, spoločníka a duchovného sprievodcu na celý život,“ hovorí Jakub Garčár, SJ, ktorý sa s Katolíckymi novinami porozprával o ignaciánskej spiritualite aj exercíciách.

Vysvetľujú, ako má veriaci človek postupovať, keď chce ísť na exercície, kde nájde informácie o duchovných cvičeniach a prečo je dôležité nájsť si čas na obnovu ducha.

V reportáži pozývajú na návštevu Assisi, ktoré je spojené so svätým Františkom. Práve v Assisi a jeho okolí ešte bližšie pochopíte odkaz Bohom i ľuďmi milovaného svätca. V jeho príbehu mala svoje pevné miesto i samota a mystické zážitky. Spája sa s nimi napríklad pustovňa na hore Verna neďaleko Arezza, kde mal František v septembri 1224 jedno zo svojich mystických videní.

V seriáli Literárne výročia 2022 si môžete prečítať úryvok z diela Lewisa Carrolla Alenka v krajine divů a za zrcadlem.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: Leto s knihami Spolku svätého VojtechaLeto s milosrdenstvom.