Číslo 32/2022

Číslo 32/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na históriu sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Zatiaľ posledná, štvrtá mariánska dogma bola uvítaná ako veľkolepá vec, pretože poukazovala na hodnotu života a ľudského tela, ale v plnosti Božieho zámeru. Dogmu o Nanebovzatí Panny Márie slávi Katolícka cirkev najvyšším stupňom liturgického slávenia – slávnosťou, ktorá je prikázaným sviatkom.

V reportáži pozývajú na púť ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na pomedzí Svätého Jura, Rače a Vajnôr. Malebnú kaplnku ľudovo nazývajú Pustý kostolík. Z jednej strany ho obklopuje rušná cesta, z druhej tichý vinohrad. Posledných desať rokov ho pretína cyklistický chodník. Denne tak okolo kaplnky prejdú rodiny s deťmi, príležitostní i vášniví cyklisti. V jej okolí si v tieni stromov radi odpočinú. Preto je posledné roky kaplnka otvorená a od pandémie je vo svätostánku prítomná aj Eucharistia.

Približujú život betlehemských sestier za múrmi kláštora v rakúskom Kinderalme. Ich povolaním je modlitba, ticho, samota a práca. V horskom prostredí rakúskych Álp neďaleko Salzburgu sa kedysi nachádzala detská ozdravovňa. Dnes našlo v tomto liečivom prostredí v nadmorskej výške okolo 1 300 metrov domov približne 30 klauzúrnych sestier. Medzi nimi aj jedna Slovenka.

Rozprávajú sa s filozofom Radovanom Šoltésom o egoizme a jeho vplyve na život človeka. „Neustále sledujeme, čo si o nás druhí myslia, preto chceme byť na prvom mieste, vyniknúť v práci, získať na cene. Dokonca sa môžeme domnievať, že sa takto stávame cennými aj v Božích očiach. Ježiš však túto mentalitu odmietol, lebo je falošná,“ hovorí filozof Radovan Šoltés.

Približujú nezastupiteľnú úlohu rozhlasovej stanice Don Bosco v juhosudánskom meste Tonj. Už dvanásť rokov slúži miestnej komunite v oblasti Bahr al-Ghazal. Program rádia je rozsiahly a pestrý. Vysiela evanjelium dňa, svätú omšu z farnosti, relácie s duchovnou tematikou i gospelovú hudbu. Jeho dôležitým rozmerom je vzdelávanie. V spolupráci s miestnou nemocnicou sa venuje sociálnym témam, ako je starostlivosť o zdravie či násilie v rodine.

V seriáli Literárne výročia 2022 si môžete prečítať úryvok z diela Karla Maya Lúpežná karavána.

Katolícke noviny uverejňujú ďalšie otázky, úlohy a kupóny k letným súťažiam: Leto s knihami Spolku svätého Vojtecha a Leto s milosrdenstvom.