Číslo 33/2022

Číslo 33/2022

Najnovšie Katolícke noviny zaostrujú na najzaujímavejšie a najdôležitejšie okamihy zo života kardinála Jozefa Tomka.

Približujú atmosféru pri rozlúčke veriacich s kardinálom Jozefom Tomkom vo Vatikáne, v Bratislave a v Košiciach. K rakve s telesnými ostatkami kardinála Tomka sa prišli pokloniť tisíce ľudí. Spomínali naňho s láskou, úctou a veľkou vďačnosťou za jeho celoživotnú ľudskosť a schopnosť priblížiť sa ku každému človeku.

Katolícke noviny prinášajú myšlienky z kardinálových podnetných homílií a príhovorov, ktoré adresoval veriacim na púťach v Levoči, Šaštíne či prostredníctvom vysielania Vatikánskeho rozhlasu.

Uverejňujú vzácne fotografie z kardinálovho osobného archívu i výber z rozhovorov, ktoré poskytol Katolíckym novinám. Jozef Tomko slúžil siedmim pápežom, najbližší vzťah mal s Jánom Pavlom II., ktorý ho v roku 1979 vysvätil za biskupa a v roku 1985 kreoval za kardinála.

Približujú šestnásťročné pôsobenie kardinála Jozefa Tomka na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Počas tohto obdobia sprevádzal pápeža Jána Pavla II. na cestách do všetkých misijných krajín. Na srdci mu najviac ležala Afrika.

Katolícke noviny predstavujú kardinála Tomka aj v spomienkach známych slovenských osobností. Napríklad súčasný košický eparcha Cyril Vasiľ sa počas svojho dlhého pôsobenia v Ríme mnohokrát stretol s kardinálom Jozefom Tomkom. Vzťah, ktorý medzi nimi vznikol, považuje Cyril Vasiľ za vzácny, plný vzájomného rešpektu a úcty.

Rozprávajú sa s režisérom Markom Poláčkom, ktorým spolu s kameramanom Ľubom Polákom natočili v roku 2013 dokumentárny film o Jozefovi Tomkovi. „Prečo žijeme? Žijeme pre večnosť. Od nás závisí veľa a treba si tú večnosť pripraviť tak, aby nám Boh mohol naplno uplatniť svoje milosrdenstvo“ - aj tieto slová Jozefa Tomka má Marek Poláček dodnes v pamäti.

V rubrike Literárium si môžete prečítať úryvok z knižného diela Mariána Čižmára Kardinál Jozef Tomko. Život v službe evanjelia.