Číslo 34/2022

Číslo 34/2022

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú fotoreportáž z pohrebu kardinála Jozefa Tomka v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach. Rozlúčiť sa s kardinálom Tomkom prišli do východoslovenskej metropoly tisícky ľudí zo všetkých kútov Slovenska.

Katolícke noviny pri príležitosti sviatku svätého Augustína zaostrujú na tohto veľkého biskupa a učiteľa Cirkvi. Hoci zomrel pred takmer 1 600 rokmi, dodnes je uznávaným filozofom a teológom. Dvadsiateho ôsmeho augusta si pripomíname veľkého učiteľa Cirkvi a jedného zo štyroch veľkých západných cirkevných otcov, svätého Augustína.

Približujú život a jedinečný odkaz sv. Augustína. Jeho príbeh ponúka ľudské, ale aj duchovné ingrediencie. Tento svätec je prototypom ľudskej slabosti, ale aj vzácnym dôkazom nevyhnutnej Božej milosti, ktorá ho nasmerovala na cestu k Božiemu mestu.

Predstavujú najznámejšie miesta na svete, ktoré sú spojené so svätým Augustínom. Bol rodák z Afriky, na tomto kontinente prežil väčšinu svojho života. Preto sa púť po stopách svätca, smerujúcich na územie Talianska, začína práve tam.

Rozprávajú sa s pátrom Jurajom Pigulom, ktorý je predstaveným jedinej komunity augustiniánov ma Slovensku. Juraj Pigula, OSA, sa s Katolíckymi novinami porozprával o spiritualite a poslaní rehole, ako aj tom, prečo je život svätého Augustína inšpiratívny pre dnešnú dobu.

Spomínajú aj na saleziána Antona Macáka, ktorý bol oduševnený farár, liturgista i básnik. Jeho pseudonym bol Bystrík Muránsky, keďže ako kňaz nemohol publikovať pod vlastným menom. Vo svojej tvorbe ospevoval najmä prírodné a kultúrne bohatstvo Muráňa, kde prežil tretinu svojho života. Pochádzal z Vištuku, ale pochovaný chcel byť v Muráni, ako napísal: „V toľkých krás objatí rád bych dlho žiť, smrť keď v hrob ma skláti, tu chcem v zemi sniť.“

Prinášajú rozhovor s režisérom Petrom Weincillerom, ktorý „preniesol“ na divadelné dosky kultový film z roku 1950 Sunset Boulevard. Táto fenomenálna výzva sa podarila – film sa stal divadlom. Príbeh starnúcej herečky, niekdajšej hviezdy nemého filmu, a neúspešného scenáristu má mnoho rovín a odkazov. Katolícke noviny sa s Petrom Weincillerom rozprávali o nadčasovosti posolstva kultového filmu pre dnešného „selfie“ človeka.

Predstavujú život v Bolívii, ktorý je chudobný, ale ani napriek nepriaznivým podmienkam sa tam ľudia nepovažujú za nešťastných. Bolívia je farebná, hlučná a radostná. O svoje skúsenosti sa delí páter Tomáš Jellúš, SJ, ktorý je tam na tretej probácii.

V seriáli Literárne výročia 2022 si môžete prečítať úryvok z diela Victora Huga Robotníci mora.