Číslo 36/2022

Číslo 36/2022

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú exkluzívnu reportáž zo Svätej zeme, kde archeológovia našli približne tisícpäťsto rokov starú mozaiku s nápisom, ktorý odkazuje na svätého Petra.

Pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána Pavla I. približujú jeho životnú púť na archívnych fotografiách. Na snímkach uvidíte, ako sa z chlapca z malej talianskej dediny stal pápež Ján Pavol I. V nedeľu 4. septembra ho Svätý Otec František vyhlásil za blahoslaveného.

O jeho beatifikačnom procese sa rozprávajú s cirkevnou právničkou Veronikou Pétiovou. Proces blahorečenia tohto 33-dňového pontifika je zaujímavý aj preto, lebo doň prispel svedectvom kardinál Joseph Ratzinger, dnes emeritný pápež Benedikt XVI.

Vysvetľujú, aké sú právomoci kardinálov a prečo je ich najdôležitejšou úlohou voľba pápeža. Základné úlohy kardinálskeho kolégia po formálnej stránke určuje Kódex kánonického práva z roku 1983. Vydal ho pápež Ján Pavol II. „Jednou z úloh je, že pápežovi pomáhajú v otázkach vyššieho významu zhromaždení na riadnom alebo mimoriadnom konzistóriu alebo ako jednotlivci ustanovení pápežom do nejakých úradov v jeho každodennej starostlivosti o celú Cirkev,“ približuje profesor kánonického práva Ján Duda.

Predstavujú farnosť Mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa v Sabinove. Táto farnosť je bohatá svojou dávnou históriou, ale aj tou, ktorú píše v súčasnosti. Majú tam veľmi živé, činorodé farské spoločenstvo.

Zaostrujú na duchovné otcovstvo, ktoré má v sebe ukotvené vlastnosti ako štedrosť, vernosť a starostlivosť. Sú odrazom Boha Otca a ktorým nás on sám učí. Byť duchovným otcom je poslanie, ktoré spoločnosť potrebuje.

Odpovedajú na čitateľskú otázku, prečo je dôležité duchovné vedenie. Tí, čo berú svoju vieru vážne a chcú do svojho života vnášať autentickosť v jej prežívaní, chcú mať aj v dnešnej dobe duchovného sprievodcu. Tento trend je možné len vyzdvihnúť a pochváliť.

Prinášajú profil riaditeľa organizácie Oáza - nádej pre nový život Petra Gombitu, ktorý hovorí, že láska vždy zvíťazí. Pre duchovné povolanie sa rozhodol ako dvadsaťšesťročný. Dnes ako rímskokatolícky kňaz uzdravuje srdcia a napĺňa ich ľudskosťou.

Približujú aj povolanie a pastoráciu Ľuboša Laškotyho, ktorý je duchovným správcom Diecézneho centra voľného času vo Važci a riaditeľom Komisie pre mládež v Spišskej diecéze. Práca s mladými je pre neho výnimočným darom.

Predstavujú chrámy, ktoré sú svedkami vzácnych kultúrnych hodnôt jednotlivých národov. Tieň pod banánovníkom na Srí Lanke či Bazilika Panny Márie pokoja v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny, ktorá je rozlohou najväčším katolíckym chrámom na svete – to všetko sú podoby liturgického priestoru. Pri pohľade na kostoly v rozličných krajinách sveta vystupuje do popredia pojem inkulturácia.

V seriáli Literárne dobrodružstvá si môžete prečítať úryvok z diela Jacka Londona Martin Eden.