Číslo 39/2022

Číslo 39/2022

Najnovšie vydanie Katolíckych novín sa zameriava na tému súčasného poslania univerzít. Pri tejto príležitosti sa rozprávajú s dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Marekom Babicom. „Na Slovensku sme začali zavádzať systémy kvality. Tak sme sa v nich zamotali, že nám uniká podstata pravej hodnoty vzdelania. Tou je pokorné a svedomité poznávanie pravdy v celom spektre dnešnej vedy,“ hovorí Marek Babic.

Katolícke noviny prinášajú tiež anketu s vysokoškolskými pedagógmi o tom, aké je dnes poslanie univerzít a v čom sa zmenilo oproti minulosti. „Nato, aby sme mohli pestovať múdrosť spolu so vzdelaním, potrebujeme tvorivé prostredie, kritickú masu intelektuálne a vedecky zameraných a osobnostne vyzretých učiteľov. Takých, ktorí inšpirujú svojich študentov nielen k túžbe po múdrosti, ale aj k skutočným hodnotám, k úcte a slušnosti. Toto poslanie by univerzity mali plniť dnes aj v budúcnosti,“ uviedla profesorka Daniela Ostatníková. Tú v ankete doplnil Róbert Letz, Marek Šmid a Vladimír Krčméry.

V rubrike Duchovná obnova píše Juraj Sedláček o význame akademickej pastorácie. Tá prebieha najmä v univerzitných pastoračných centrách. „Nie nadarmo sa životu na vysokej škole symbolicky hovorí predĺžená mladosť. Slovenské úpecéčka majú potenciál a môžu ponúknuť dozrievanie i sprevádzanie až do dospelosti. Starší a skúsenejší naznačujú, že byť dospelý znamená prevziať zodpovednosť,“ napísal Juraj Sedláček, ktorý je univerzitný kaplán i vysokoškolský pedagóg.

Katolícke noviny tiež približujú Juraja Tótha, jedného z najznámejších slovenských astronómov. Je prodekanom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Rád odovzdáva vedomosti, ktoré pri svojej vedeckej práci získal. A k bádaniu o vesmíre pripája aj rozmer viery.

Predstavujú tiež podielové knihy, ktoré získa každý člen Spolku svätého Vojtecha. Okrem tradičného Pútnika svätovojtešského, ktorý približuje významné výročia v roku 2023, členovia dostanú aj publikáciu Posol jednoty a pokoja. Návšteva pápeža Františka na Slovensku. Tá chronologicky pripomína mnohé Františkove slová, gestá i drobné udalosti, ktoré sa stali počas jeho minuloročnej návštevy Slovenska.

V rubrike Misie Katolícke noviny píšu o francúzskom kňazovi Davidovi Journaultovi, ktorý našiel svoje kňazské povolanie v Kambodži, kam sa teraz vrátil, aby zaň poďakoval. Pôsobí vo farnosti, kde sa veriaci utiekajú k Panne Márii z Mekongu.