Číslo 40/2022

Číslo 40/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme modlitby ruženca a Božieho milosrdenstva. Rozprávajú sa s dominikánom Matejom Jurajom Šulikom, promótorom ruženca pre Slovensko. „Rozjímať nad jednotlivými tajomstvami Ježišovho života je viac než len spomienka. Spomienka môže pominúť, po viacerých opakovaniach sa stane nudnou a ja ju vypustím. Ruženec je stretnutie s Kristom, ktorý je živý, nie je spomienka, nie je ani minulosť,“ hovorí dominikán.

Odborník na dogmatickú teológiu Anton Adam pripomína, že hoci má modlitba ruženca mariánsky charakter, je kristocentrická. Krása ruženca je podľa neho v prepojení Máriinho života s Kristom. Pri ruženci tak môžeme vnímať, aké potrebné je orodovanie našej nebeskej Matky u Syna.

Katolícke noviny sa venujú tiež osobnosti sestry Faustíny Kowalskej. O poľskej svätici, ktorá bola veľkou apoštolkou Božieho milosrdenstva hovorí v rozhovore jej nasledovníčka sestra Benediktína Fečová z košickej komunity Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Tá priblížila aj misiu ich rehole, do ktorej patrila i sestra Faustína.

Pri téme Božieho milosrdenstva ostávajú Katolícke noviny aj v reportáži z farnosti na košickom Sídlisku KVP. Práve odtiaľ sa prostredníctvom modlitby a rozjímania dennodenne šíri v priamych televíznych prenosoch Božie milosrdenstvo. Vďaka tomu túto sídliskovú farnosť pozná celé Slovensko.

V rubrike Duchovná obnova môžete nahliadnuť do citlivej duše svätej Faustíny Kowalskej prostredníctvom zápiskov z jej Denníčka. Komentáre k vybraným pasážam pripravila sestra Alžbeta Mikušová.

Katolícke noviny približujú aj projekt Povolaným nablízku. Ide o kurz rozlišovania povolania, ktorý ponúkajú sestry dominikánky dievčatám a mladým ženám vo veku 18 – 34 rokov. Má im pomôcť nájsť odpoveď na otázky, k čomu ich Boh povoláva a či je ich miesto v manželstve alebo v zasvätenom živote.