Číslo 43/2022

Číslo 43/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa pred komunálnymi a župnými voľbami venujú téme atribútov kresťana v politike. Teológ Radovan Šoltés hovorí, že odpovedať na otázku, koho by kresťan mal voliť, je ťažké. Existuje však kritérium, ktoré môže pomôcť pri rozhodovaní. A to je čnostný život. „Ak vidíme, že kandidát vedie súkromný život v rozpore s čnosťou, nemôžeme naivne očakávať, že vo verejnej funkcii sa bude správať čnostne,“ vysvetľuje Radovan Šoltés.

Približujú profil  zakladateľov Európskej únie. Robert Schuman a Alcide de Gasperi sa po druhej svetovej vojne  podieľali na zjednotení Európy. Ich vízia vychádzala z kresťanského presvedčenia. Títo zakladatelia Európskej únie sú príkladom toho, že jednota náboženského a spoločensko-politického života je možná a dôležitá. Obaja politici by sa mohli zaradiť aj medzi blahoslavených. Vatikán už odštartoval ich proces blahorečenia.

Katolícke noviny sa tiež rozprávajú s hlavným pápežským penitenciárom  Maurom Piacenzom. Počas nedávnej návštevy Slovenska  predstavil knihu o odpustkoch.. V rozhovore vysvetľuje, čo sú odpustky, ako pomáhajú zosnulým a aká dôležitá je sviatosť zmierenia. „Z toho, čo už bolo vyčistené, odpustky snímajú bolesť, ktorá je nevyhnutne spojená s hriechom. Alebo aspoň časť tejto bolesti,“ vysvetľuje Mauro Piacenza.

Prinášajú reportáž z farnosti Staré Hory. Najväčšie mariánske pútnické miesto na strednom Slovensku má úctyhodnú tradíciu. Veriaci tam chodia už 500 rokov. V súčasnosti ho spravuje rehoľa bosých karmelitánov. „Vytvárame priestor pre ľudí, aby sa mohli stretnúť s Bohom. Prichádza sem viac ľudí z iných farností. Pán Boh posiela, koho posiela, a my robíme, čo vieme. Ovocie nevidíme. Modlíme sa zaň,“ hovorí jeden z karmelitánov Pawel Wojnowski.

V rubrike Duchovná obnova sa venujú Máriinej prítomnosti na duchovnej ceste kresťana. „Úlohou Márie v počiatočnej fáze je pomáhať ľuďom k obráteniu od starého života v hriechu ku Kristovi – novému človeku. Nepoškvrnená Mária je ,antihriechom‘, pretože vždy hovorila Bohu ,áno‘, a teda nikdy nevytvorila vo svojom živote priestor pre nič iné ako pre Božie Slovo,“ píše kňaz Ľubomír Hlad.