Číslo 44/2022

Číslo 44/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa tematicky venujú sviatku Všetkých svätých a Spomienke na všetkých zosnulých veriacich. V týchto dňoch sa v spomienkach, modlitbách i pri svätých omšiach intenzívne spájame s našimi zosnulými.

V ankete sa Katolícke noviny pýtajú viacerých známych osobností, ku ktorému svätému sa modlia. Slávnosť Všetkých svätých nám totiž pripomína, že v nebi máme mocných pomocníkov a ochrancov, ku ktorým sa vyplatí s dôverou utiekať.

S pátrom Michalom Zamkovským sa rozprávajú o tom, aké miesto má v živote kresťana myšlienka na smrť. Čo bude pre nás dôležité na smrteľnej posteli, nech je dôležité už teraz.

Vysvetľujú, ako môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše zosnulých. V čase Dušičiek máme veľkú príležitosť pomôcť veriacim, ktorí prekročili prah pozemského života, ale ešte nedosiahli nebo. Takéto miesto nazývame očistcom. Tu si duše zosnulých odpykávajú svoj časný trest za to, čo vykonali za života. Ako hovorí Písmo: Nič poškvrnené do neba nevstúpi. Potešujúce však je, že majú istotu spasenia.

Predstavujú životný príbeh svätého Karola Boromejského. Tohto skromného svätca zo 16. storočia možno považovať za influencera minulej i súčasnej doby.

Katolícke noviny prinášajú aj podrobnosti o veľkej predplatiteľskej súťaži. Ak sebe alebo svojim blízkym do 15. decembra 2022 predplatíte Katolícke noviny na rok 2023, budete zaradení do žrebovania o jednu zo 40 hodnotných cien. Hlavná cena je 2 000 eur. Do žrebovania budú zaradení všetci, nielen noví predplatitelia.