Číslo 45/2022

Číslo 45/2022

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú prehľad zaujímavého diania v Katolíckej cirkvi na Slovensku a vovádzajú do nosnej témy čísla o pokoji, inšpirujúc sa slovami pápeža Františka k 55. svetovému dňu pokoja.

Pozývajú spolu s Ježišom do ticha. Môžeme ho nájsť napríklad na duchovných cvičeniach v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Človek tam spozná príčiny svojho nepokoja a hľadá pokoj v Bohu, v modlitbe, v odpustení, vo viere v lásku, ktorou nás Boh miluje a prijíma takých, akí sme.

Predstavujú zákulisie z výroby nového Rímskeho misála, ktorý vznikal v blízkosti mesta Trident. Práve tam sa v 16. storočí konal 19. ekumenický koncil. Tamojšia rodinná tlačiareň má vyše 120-ročné skúsenosti s výrobou kníh vrátane liturgických.

Rozprávajú sa s morálnym teológom Ivanom Šulíkom, ako byť šíriteľom pokoja. Stačí málo – zahryznúť si do jazyka a nezapojiť sa do hádky, odpustiť či požiadať o odpustenie. Pokoj totiž nie je o veľkých slovách, ale malých skutkoch.

Uvažujú o svätom krste, ktorým sme ponorení do Božej lásky a otvára sa nám perspektíva jej večného prežívania. Na Pánovom krste je užitočné všimnúť si dva dôležité duchovné atribúty: Ježišovu solidárnosť s hriešnym ľudstvom a zjavenie pravdy o Najsvätejšej Trojici.

Približujú príbeh vzácnej ženy Márie Libantovej, ktorá aj za mrakmi vnímala Boží pokoj. V ich rodinnom dome pár dní pred Vianocami v roku 1971 vybuchol plyn. Mária utrpela popáleniny na 75 percentách tela a oheň jej natoľko poškodil nohy, že zostala pripútaná na invalidný vozík.

Spomínajú na nedávno zosnulého akademického maliara, ilustrátora a grafika Miroslava Cipára pohľadom herca Štefana Bučka a politika Františka Mikloška.

Inšpirujú slovami Svätého Otca, ktorý nás počas svojej návštevy na Slovensku povzbudzoval, aby sme sa z lásky ku Kristovi a k blížnemu nebáli dať všetko. Koledníci Dobrej noviny si jeho slová zobrali k srdcu a na Vianoce šli s veľkou odvahou pomôcť svojim rovesníkom v Afrike.