Číslo 46/2022

Číslo 46/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa pri príležitosti výročia nežnej revolúcie venujú téme slobody a jej hraniciam. V ankete sa ľudí pýtajú, kde sa podľa nich začína a končí sloboda. „Sloboda vedená láskou je jediná, čo oslobodzuje druhých i nás samých. A jej zárukou sú Božie prikázania,“ hovorí jezuita Jozef Šuppa, ktorého v ankete dopĺňa filozof Marian Kuna, hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian či sestra Hermana Matláková.

O situácii v spoločnosti a v Cirkvi po vyše 30-ročnej skúsenosti so slobodou sa Katolícke noviny rozprávajú s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom. „Za uplynulých tridsať rokov sa Slovensko veľmi zmenilo. Vďačíme predovšetkým za dar náboženskej slobody a mnohé pozitíva, o ktorých sme predtým mohli len snívať. Vplyv otvorenia sa Európe je však dvojaký: pozitívny i negatívny,“ konštatuje biskup Judák.

Prinášajú tiež profil jedného z najznámejších katolíckych disidentov Silvestra Krčméryho. Prostredníctvom jeho spomienok i spomienok ľudí, s ktorými „Silvo“ spolupracoval, približujú, aký bol vo vnútri plný bohatstva nazberaného úplnou odovzdanosťou Kristovi, Cirkvi, pravde. A plný radosti, ktorú mu nevzalo ani mučenie a väzenie.

V rubrike Mladým predstavujú Milana Kolcuna, ktorý sa ako študent zúčastnil na pražskej demonštrácii v novembri 1989. Do Prahy pricestoval za priateľkou. Vtedy ešte netušil, že bude súčasťou toho, čo prichádza. „Chodil som s Pražankou, tak som sa za ňou vybral na predĺžený víkend. Už v auguste som tam bol na demonštrácii, tak som zhruba vedel, čo sa bude diať. Uvedomoval som si, že je to nebezpečné. Ak by nás chytili, tak som určite doštudoval,“ spomína na udalosti spred 33 rokov Milan Kolcun, ktorý je dnes sprievodcom mesta Košice, moderátorom a talkmasterom.

V rubrike Duchovná obnova na záver cirkevného roka žilinský biskup Tomáš Galis píše o Kristovi ako o Kráľovi, ktorý nás sprevádza a ochraňuje. „Ježiš svoj kráľovský úrad a moc nechápal ako prostriedok na ovládanie ľudí, zabezpečenie bohatstva či pohodlia. Kráľovskú moc vždy uplatňoval a uplatňuje v službe svojmu ľudu,“ pripomína biskup Galis.