Číslo 47/2022

Číslo 47/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na tému sakrálneho priestoru. Prečo je dôležité dbať na to, ako liturgický priestor pôsobí, pre Katolícke noviny vysvetľuje výtvarník Ľubomír Michalko a odborník na liturgiku Štefan Fábry.

„Pápež František pozýva Cirkev k evanjelizácii. Kostol preto nezariaďujeme len pre veriacich, ale aj pre tých, ktorí Boha hľadajú a my ich chceme pozvať medzi nás,“ hovorí Ľubomír Michalko. Aj Štefan Fábry poznamenáva, že chrám má byť i architektonicky svedectvom Cirkvi žijúcej v tomto svete.

„Mnohé moderné kostoly však pôsobia ako spoločenské sály – sú síce dokonale zariadené, ale nie sakrálne,“ konštatuje odborník na liturgiku.

V reportáži Katolícke noviny približujú prácu reštaurátora Štefana Kocku. Priestory chrámov a posvätné miesta kalvárií sú pre neho takmer druhým domovom. Žije, tvorí a zachraňuje sakrálne diela najmä v Banskej Bystrici. A keď sa dostane do iného mesta, ako prvý si ide pozrieť kostol.

„V chráme čerpám silu, odvahu, nabijem sa energiou života a radosti. Naberiem tam akoby ďalší kus života,“ hovorí Štefan Kocka, ktorý pracoval aj vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu historických pamiatok v Iraku.

S profesorom architektúry Jozefom Hlinickým sa rozprávajú o tom, ako je to s tvorbou novodobých kostolov na Slovensku a tiež o tom, aké požiadavky má spĺňať moderný kostol. „Kostol, nielen nášho času, má byť dobrý, pravdivý a krásny,“ podotýka profesor Hlinický.

Kňaz a odborník na liturgiku Vladimír Kiš približuje v rubrike Duchovná obnova, aké miesto má v priestore chrámu človek.

„V kostole prídeme na svoje miesto, ktoré je jedinečné nie preto, že by sme ho mali vyhradené pre seba, ale je to miesto, ktoré máme v Cirkvi pred Bohom. Práve v tej chvíli si uvedomujeme, akí sme vzácni v Božích očiach,“ píše Vladimír Kiš.

Na začiatku Adventného obdobia Katolícke noviny prinášajú aj rozhovor s teológom Radovanom Šoltésom o egoizme a jeho vplyve na život človeka.

„Neustále sledujeme, čo si o nás druhí myslia, preto chceme byť na prvom mieste, vyniknúť v práci, získať na cene. Dokonca sa môžeme domnievať, že sa takto stávame cennými aj v Božích očiach. Ježiš však túto mentalitu odmietol, lebo je falošná,“ hovorí Radovan Šoltés.