Číslo 48/2022

Číslo 48/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú knihe ako inšpirácii na plnohodnotné trávenie adventného času. Osobností duchovného, kultúrneho i vedeckého sveta sa pýtali, akú knihu berú do rúk v predvianočnom období. Herec Ján Gallovič hovorí, že rád siahne po klasike – Faust od Johanna Wolfganga Goetheho. „Pasca vlastného sebaklamu, do ktorej Fausta dostal Mefistofeles po nenaplnenej láske k Margaréte a z toho plynúca snaha hrdinu diela nájsť uspokojenie v napĺňaní akýchkoľvek iných hedonistických chúťok, je obrovskou paralelou s dnešnými novodobými dobyvateľmi ľudských sŕdc, manipulátormi verejnej mienky i pravdy,“ uvádza herec v ankete.

Katolícke noviny sa rozprávajú s  kňazom a autorom fantasy literatúry Vladimírom Štefaničom. Na otázku, prečo sa rozhodol písať knihy odpovedá: „Ak by som to mal vyjadriť vznešene, povedal by som, že to bola  túžba po kráse: vo vzťahoch, v reči, v tom, čo človek vidí, zažíva a prežíva. Možno som začal písať iba preto, že som chcel viac pekného.“

V reportáži približujú, ako vznikajú knihy v najväčšom a najstaršom katolíckom vydavateľstve Spolku svätého Vojtecha. „K nášmu poslaniu šíriť vieru a poznanie, ktoré máme v motte, patrí aj podpora každodenného kresťanského života veriacich. Čiže – iniciujeme vznik publikácií, ktoré sprevádzajú deti i dospelých sviatosťami a životom modlitby,“ vysvetľuje riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

V rubrike Vaše otázniky odpovedajú na otázku, prečo je potrebné čítať knihy. „Pri čítaní dochádza k stimulácii mozgovej aktivity, pestuje sa obrazotvornosť, zlepšuje koncentrácia a pamäť, rozširuje sa slovná zásoba. To u detí vedie k zvýšeniu gramotnosti a lepším výsledkom v škole,“ hovorí Jana Vozníková, lingvistka so zameraním na bilingvizmus a vývin detskej reči.

V rubrike Duchovná obnova sa Katolícke noviny venujú ochrane prírody. Odborník na systematickú teológiu Anton Adam pripomína, že správať sa ekologicky zodpovedá poslaniu kresťana, ktorý v kontexte Božích prikázaní rešpektuje prírodu a životné prostredie.