Číslo 49/2022

Číslo 49/2022

Najnovšie Katolícke noviny s blížiacimi sa Vianocami píšu o téme obdarovávania. Vysvetľujú, že dar nemusí byť iba materiálny, ale i duchovný. Môže ním byť napríklad odpustenie. „Ozajstným darom nebýva to, čo nepotrebujem alebo mám navyše. Alebo to, čo ľahko kúpime za peniaze, najmä ak ich mám hojnosť. Cennejšie je, ak darujeme niečo, čo je vzácne pre nás samotných, aj keby to malo i trochu zabolieť,“ hovorí sestra Dagmar Kráľová, FMA.

K obdarovávaniu patrí aj radosť. Tá sa spája aj so slávením Tretej adventnej nedele, ktorá sa nazýva Radostná. Minorita Lucián Mária Bogucki sa v Duchovnej obnove preto snaží ponúknuť povzbudenie do dnešných dní. „V poslednom čase naša spoločnosť prežila a ešte stále okusuje smutné chvíle. Kresťan je ten, kto dúfa napriek neistote. Snaží sa tešiť z každého dňa a v ľuďoch vidieť dobro. No svet ani pred dvetisíc rokmi nebol lepší a napriek tomu Ježiš nezaváhal vstúpiť do jeho dejín. Práve to by nás malo napĺňať radosťou.“

O spojitosti svätého Mikuláša, a pútnického miesta Ľutina sa Katolícke noviny rozprávajú s Vasilom Kindjom. Obľúbený detský svätec sa mal podľa tradície zjaviť v roku 1851 miestnej žene Zuzane Feketeovej, ktorá v deň sviatku Premenia Pána išla na ľutinskú horu zbierať huby. „Keď prišla na miesto, kde teraz stojí Kaplnka sv. Mikuláša s prameňom Svätý kríž, naľakaná si kľakla na zem, lebo zbadala v bezprostrednej blízkosti slávnostne oblečeného biskupa, ktorý sa podobal na svätého Mikuláša zobrazeného na ikone miestneho ikonostasu,“ priblížil zjavenie spred vyše 170 rokov správca pútnického miesta Vasil Kindja.

Katolícke noviny prinášajú aj príbeh Lukáša a Mirky Ničovcov. Spoznali sa v Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci, kde ako dobrovoľníci pomáhali druhým vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľnícka služba im odmenu predsa len priniesla – lásku, ktorú spečatili manželstvom.

Psychológ Ľubomír Harinek v rubrike Vaše otázniky radí, ako viesť deti k zdravému vzťahu k darčekom. „Deti sa vedia potešiť aj málu. Samozrejme, je pre ne dôležité, aby si pod stromčekom niečo našli. Ak im však chceme dať do života naozajstný dar a nielen na tohtoročné Vianoce, učme ich vďačnosti,“ radí psychológ.