Číslo 8/2022

Číslo 8/2022

Najnovšie Katolícke noviny sa tematicky venujú pôstu, ktorý by mal byť predovšetkým o premene srdca. Aj čas pôstu môže vyznievať optimisticky. Najmä vtedy, keď sa na ceste k Veľkej noci rozhodneme otvoriť naše srdcia. Pôst a zriekanie sa je vlastne radosť, pretože duch víťazí nad telom.  

Na začiatku Pôstneho obdobia sa Katolícke noviny opýtali známych osobností, aké sú ich pôstne predsavzatia.

V rozhovore s morálnym teológom Vladimírom Thurzom vysvetľujú, aké miesto má pôst v modernej spoločnosti. „Otázku, či potrebuje aj moderný človek pokánie a pôst, by bolo možné položiť aj nasledovne: dosiahol súčasný človek taký stav dokonalosti, vnútornej harmónie a bezhriešnosti, že so sebou už nepotrebuje nič robiť? Odpoveď je zrejmá: samozrejme, že nedosiahol,“ zdôrazňuje Vladimír Thurzo.

V reportáži predstavujú novú krížovú cestu vo farnosti Slovenský Grob. „Krížovú cestu využívajú veriaci na osobnú modlitbu počas celého roka,“ hovorí otec farnosti Slovenský Grob Bartolomej Balun. „Hoci, samozrejme, najviac v Pôstnom období.“ Autorom krížovej cesty je sochár Peter Mészároš.

Približujú súčasnú dramatickú situáciu chudobných obyvateľov Madagaskaru, kde pôsobí slovenský misionár páter Jaroslav Jaššo. „Na juhu krajiny je doslova hladomor,“ hovorí páter Jaroslav Jaššo, CM. „Milióny ľudí sú bez základných podmienok na život. Chceli by sme nakúpiť aspoň niekoľko ton ryže a vyvŕtať studne, aby sme pomohli tým najúbohejším.“

Pripomínajú si stodvadsiate výročie narodenia Ľudovíta Fullu, ktorý bol maliarom, grafikom, ilustrátorom, výtvarným pedagógom, ale najmä osobnosťou zakladateľského významu pre zrod slovenskej výtvarnej moderny 20. storočia.

Predstavujú projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®, ktorý pomáha už aj deťom na Kube. Hlavným cieľom projektu je podporovať chudobné deti vo svete, aby sa mohli vzdelávať. Vďaka darcom zo Slovenska majú deti zabezpečené školské pomôcky, zaplatené rôzne poplatky či školské uniformy. V prípade potreby im je sprostredkovaná zdravotná starostlivosť a jedno teplé jedlo denne, pretože len zdravé a najedené dieťa môže chodiť do školy. 

V seriáli Čítame si počas zimných večerov nájdete úryvok z diela Teresia Bosca Don Bosco.