Číslo 10/2023

Číslo 10/2023

Najnovšie Katolícke noviny píšu o postavení žien v Cirkvi. O tejto téme sa rozprávajú s prekladateľkou Konferencie biskupov Slovenska Máriou Spišiakovou a kňazom bratislavskej farnosti Sedembolestnej Panny Márie Milanom Puškarom. Tí hovoria o tom, či je potrebné priestor pre ženy v Cirkvi rozširovať, pričom rozoberajú aj otázku miništrovania žien.

Katolícke noviny prinášajú rozhovor s Monikou Hricákovou, ktorá vedie bratislavský Dom Quo vadis. Na otázku, či majú ženy v Cirkvi dosť priestoru na sebarealizáciu, odpovedá: „Neuznám sebaľutovanie, že my sme ženy a nás nikto v Cirkvi nikam nepustí. Muži sú síce kňazi a biskupi, ale ženy sú v Cirkvi rovnako potrebné, aj keď ich príspevok je iný. No odvaha a podpora sú kľúčové. Netreba sa dať znechutiť. Aj ja som viackrát narazila, ale bolo treba vydržať a potom prišla aj podpora, spolupráca a pre mňa dôležité požehnanie Cirkvi.“

Prinášajú tiež reportáž z miest v Etiópii a Keni, ktoré sú spojené so životom Danice Olexovej. Desiateho marca si totiž pripomíname štvrté výročie jej úmrtia pri leteckom nešťastí. Danicini priatelia sa snažia pokračovať v jej poslaní. Preto založili nadáciu, ktorá pomáha tam, kde Danica zanechala svoju stopu.

Ponúkajú zamyslenie biblistu Františka Trstenského, ktorý na stretnutí Ježiša so Samaritánkou vysvetľuje, čo nám Biblia hovorí o postoji k ženám. „V tomto príbehu nejde o nejaký zázrak. Pán Ježiš sa ,iba‘ rozpráva so ženou. Vidíme však dôležitý odkaz – aj rozhovor môže priviesť k viere. Naše rozhovory o viere sú dôležité, lebo zapaľujú plameň na osvetlenie cesty, po ktorej prichádza do srdca druhého človeka Boh,“ píše biblista.

Predstavujú program Ráchelina vinica, ktorý je určený pre ženy zranené ťaživou udalosťou umelého či spontánneho potratu. Pomocnú ruku sa im snažia podať kňazi, psychoterapeuti či psychológovia. Členkou podporného tímu je aj psychologička Zuzana Straková, ktorá hovorí, že Ráchelina vinica je pre ženy miesto, kde sa cítia prijaté, kde často prvýkrát do hĺbky hovoria o svojej bolestnej skúsenosti. „Prežívajú úľavu a sú vďačné, že ich nikto neodsudzuje, že sú hodné lásky. Tak postupne môže prísť aj uzdravenie,“ približuje Zuzana Straková.

V rubrike Duchovná obnova pokračuje cyklus o Desatore štvrtým prikázaním Cti svojho otca a svoju matku. Štefan Vícen vysvetľuje, že štvrté prikázanie určuje vzťah nielen medzi rodičmi a deťmi, ale v širšom kontexte aj usporiadanie akýchkoľvek vzťahov v zmysle nadriadenosti a podriadenosti.