Číslo 12/2023

Číslo 12/2023

Najnovšie Katolícke noviny si pripomínajú odkaz sviečkovej manifestácie, ktorá pred 35 rokmi pohla dejiny Slovenska novým smerom. S aktérmi tohto nenásilného zhromaždenia hodnotia, kam sa za tie roky posunulo vnímanie slobody na Slovensku. „Veriaci vtedy prvýkrát vyšli z kostolov na civilné námestie, aby obhajovali práva všetkých ľudí. Toto je program kresťanov aj do neistej, možno i hrozivej budúcnosti. Nezostať len v náboženských priestoroch, vyjsť do ulíc a brániť ľudskosť a slušnosť,“ hovorí František Mikloško.

Katolícke noviny sa rozprávajú s historikom a publicistom Jánom Šimulčíkom, ktorý poznamenáva, že sviečková manifestácia nebola zhromaždením iba za kresťanov, ale i za trpiacich neveriacich. „Bola diskusia, či do programu manifestácie zahrnúť ľudské práva, ktoré boli vnímané ako politická vec. Vtedy Vlado Jukl povedal, že je dobré, aby to tam bolo, lebo v spoločnosti sú aj neveriaci, ktorí tiež trpia, a my kresťania sa ich máme zastať. To bol bod zlomu chápania tohto problému a aj vyjadrenie toho, že čas na spoločenskú zmenu dozrel,“ približuje Ján Šimulčík.

Spolu s historikom Františkom Neupauerom a Ľudmilou Tollarovičovou, známou ako ženou v modrom z komunikácie verejnej bezpečnosti, sa Katolícke noviny prešli po miestach, kde sa začala diať spoločenská zmena v našej krajine. Nenásilné zhromaždenie sa sústredilo hlavne pred historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Po štátnej a pápežskej hymne sa približne päťtisícový dav začal modliť ruženec. „Boli sme odhodlaní vydržať. Nemali sme transparenty, nevykrikovali žiadne heslá. Držali sme iba sviece,“ spomína Ľudmila Tollarovičová.

Katolícke noviny sa venujú aj téme zdražovania, ktoré postihlo aj farnosti. S Danielom Dzurovčinom, delegátom pre ekonomiku z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, hovoria o vážnosti situácie i o možných riešeniach.

V rubrike Duchovná obnova sa Michal Vivoda zameriava na šieste Božie prikázanie – nezosmilníš. „Sexuálnym správaním vytvárame puto – v dobrom aj zlom zmysle. Puto odovzdanosti, bezvýhradnosti a stálosti, ale aj puto hriešne a nezriadené, ktoré nám spôsobuje problémy. Nezriadené sexuálne vzťahy v nás zanechávajú stopu po celý život, pretože sme si vzali od niekoho niečo, čo nám nepatrilo,“ vysvetľuje morálny teológ.

Katolícke noviny prinášajú rozhovor so speváčkou Majkou Šibíkovou zo skupiny Križiaci. Názov kapely vychádza z krížovej cesty za nenarodené deti. „Chceli sme vyjadriť svoj názor, že dieťatko v lone mamy nie je len nejaký zhluk buniek, ale plnohodnotný človek od počatia a má právo žiť,“ hovorí Majka Šibíková.

Katolícke noviny sa v rámci seriálu o slovenských diecézach pýtajú na aktuálne výzvy v Bratislavskej arcidiecéze, ktorá vo februári oslávila pätnásť rokov. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v rozhovore približuje radostné chvíle i náročnejšie záležitosti arcidiecézy.