Číslo 21/2023

Číslo 21/2023

Najnovšie Katolícke noviny pozývajú lepšie pochopiť najmenej známu tretiu božskú osobu. Historik a kňaz Ľuboslav Hromják spolu s kňazom Ondrejom Chrvalom cez jej podstatu či históriu uctievania vysvetľujú, že Duch Svätý je láska. „Boh Otec miluje Syna a Syn túto lásku prijíma a opätuje. Ich vzájomná láska je treťou osobou, ktorou je Duch Svätý.“

V reportáži približujú Misijné sestry služobnice Ducha Svätého, ktoré ako Ježiš ľuďom ďalej dávajú lásku Otcovi vyliatu do našich sŕdc cez Ducha Svätého. „Moja skúsenosť s Duchom Svätým je, že keď ho počúvam a dám sa ním viesť, tak prinášam pokoj a s ním prichádza aj riešenie problému,“ konštatuje sestra Pavla, ktorá sa spolu s ostatnými sestrami snaží byť svetlom pre druhých.

Na tretiu božskú osobu nazerajú aj cez optiku Svätého písma. Biblistka Dagmar Kráľová v duchovnej obnove píše, že Biblia prirovnáva Ducha Svätého k prírodným silám. „Avšak s jedným obrovským rozdielom: jeho moc je omnoho väčšia a navyše osobná, dokonale pozitívna, jemná a príjemná.“

Katolícke noviny sa zameriavajú aj na návštevu nemeckého novinára a spisovateľa Petra Seewalda. V Bratislave predstavil svoju knihu Benedikt XVI. Život a prihovoril sa prednáškou o bývalom pápežovi, ktorý sa chápal ako pontifex medzi dvoma epochami. „Ako posledný starej a prvý novej epochy, ktorá práve energicky otriasa zemeguľou.“

V rozhovore povedal Peter Seewald viac o príprave knihy, vzťahu k bývalému pápežovi aj o svojom návrate k Bohu. „Keď som videl, ako o Ratzingerovi píšu kolegovia, nemohol som sa na to pozerať. A tak som sa stal obrancom obrancu viery,“ hovorí o tom, že hoci spočiatku nebol Ratzingerovým fanúšikom, nepáčilo sa mu ako o ňom píšu iní.