Číslo 22/2023

Číslo 22/2023

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu Novokňazi a absolventi Slovenska 2023 s informáciami o novokňazoch zo slovenských diecéz a z jednotlivých reholí s termínmi vysviacok a primičných svätých omší.

V rámci novokňazskej prílohy prinášajú rozhovor s Milanom Sýrnym, ktorý v marci prijal kňazskú vysviacku. Za kňaza mal byť pritom vysvätený už pred 40 rokmi. No udalosti, ktoré nasledovali po známej hladovke v bratislavskom seminári, mu v tom zabránili. Oženil sa a vychoval tri deti. Jeho túžba po duchovnom povolaní sa však nakoniec stala skutočnosťou.

Katolícke noviny navštívili Spišskú Kapitulu, kde prebieha formácia i vzdelávanie budúcich pastierov Spišskej diecézy. Počas štúdia sa bohoslovci približujú k profilu absolventa. „K tomu, k čomu každého jedného chceme priviesť – k zručnostiam, vedomostiam a skúsenostiam, ktoré by mal pre budúce povolanie nadobudnúť,“ vysvetľuje rektor Peter Majda.

Predstavujú kňaza Pavla Reisela, ktorý sa už pätnásť rokov venuje tvorbe ikon. „Na ikonu sa nepodpisujem, lebo ja nie som autor, autorom je Boh,“ hovorí Pavol Reisel, ktorému s písaním ikon na začiatku pomáhal chorvátsky ikonopisec.

Katolícke noviny približujú Božieho služobníka Alfonza Paulena, ktorý napriek ťažkým skúškam vytrval vo svojom kňazskom povolaní. „Nehľadel na seba, ale na dobro svojho brata alebo sestry. Chcel im odovzdať Kristovu lásku, milosrdenstvo a odpustenie,“ hovorí o Božom služobníkovi Alfonzovi Paulenovi postulátorka kauzy jeho blahorečenia Terézia Valúšková.

Rozprávajú sa s diakonom Máriom Jančovičom, ktorý 10. júna prijme v Katedrále sv. Martina v Bratislave kňazskú vysviacku. „Tajomstvo kňazstva je pre mňa nepochopiteľné,“ priznáva s radostným očakávaním.

Pripomínajú zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča. V spomienkach sa k jeho pôsobeniu vracajú ľudia, ktorých oslovil svojou starostlivosťou a službou ohlasovania evanjelia. Katolícke noviny ponúkajú aj úryvky z rozhovorov, ktoré im arcibiskup Alojz Tkáč v priebehu rokov poskytol.

Katolícke noviny sa rozprávajú aj so saleziánom Jozefom Pöstényim, ktorý sa vlani stal Osobnosťou Petržalky. Dôvod bol jasný – saleziánske dielo, ktoré tam pomáhal vybudovať, dodnes funguje. „Po páde totality som dal v civilnom zamestnaní výpoveď. Don Mirko Kysela zavolal vtedajšiemu provinciálovi Jozefovi Kaiserovi, ktorý okamžite rozhodol, že obaja pôjdeme do Petržalky,“ približuje Jozef Pöstényi začiatky svojej pastorácie na najväčšom slovenskom sídlisku.