Číslo 23/2023

Číslo 23/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú polarizácii v spoločnosti i v Cirkvi. Zisťujú, aké témy nás rozdeľujú a čo môžeme spraviť pre jednotu.

Rozprávajú sa s Abrahamom Skorkom, argentínskym rabínom a blízkym priateľom pápeža Františka, ktorý vysvetľuje, čo ho spája so Svätým Otcom. „Raz Bergoglio začal so mnou vtipkovať a hovorili sme o futbale. Ten spája všetkých Argentínčanov. Pochopil som, že za týmito žartami je isté posolstvo. Začali sme spolu tráviť čas, rozvíjať dialóg a spolupracovať,“ hovorí Abraham Skorka, ktorý v máji navštívil Slovensko.

Katolícke noviny približujú festival Bratislavské Hanusove dni. Jeho dvanásty ročník prinesie opäť osobnosti, ktoré oslovujú širokospektrálne publikum a s nálepkou kontroverzní aj vzbudzujú vášne.

V rubrike Duchovná obnova píšu, že tradičné procesie spojené so sviatkom Božieho tela v minulosti spájali ľudí v celom meste, ktorých zjednocovala úcta k Eucharistii. „Zástupcovia sekulárneho kléru, mnísi, miestna nobilita, najprominentnejší mešťania, obchodníci a remeselníci – všetci tvorili jednu mestskú komunitu. Počas procesie niesli konsekrovanú hostiu pod baldachýnom, kým sviece a kadidlo dotvárali výnimočnosť tejto udalosti,“ opisuje redemptorista Viktor Mišuth, ako vyzerali procesie v Bratislave od polovice 14. storočia.

Katolícke noviny hľadajú odpoveď na to, kam zmizla socha Madony z centra hlavného mesta. Dôvod možno niektorých prekvapí. Jakub Kachút, interný doktorand na katedre reštaurovania, si totiž sochu Madony s Dieťaťom a jej reštaurovanie zvolil za tému svojej odbornej práce.

V rámci seriálu o slovenských diecézach sa rozprávajú s vladykom Petrom Rusnákom, ktorý hovorí, s akými výzvami sa dnes stretáva Prešovská archieparchia. „S povolaniami do seminára, aj keď sa podstatne znížili, môžeme byť stále spokojní a vďační Bohu. V reholiach je situácia oveľa bolestnejšia. Zdrojom povolaní je na prvom mieste rodina, farnosť a život v rôznych cirkevných spoločenstvách,“ približuje vladyka Rusnák.