Číslo 24/2023

Číslo 24/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa s blížiacim Dňom otcov zameriavajú na tému otcovstva. Zisťujú, ako k tejto téme pristupujú zasvätení, ktorí sa pre svoje povolanie vzdali možnosti mať vlastné deti. Kňaz Dušan Pecko považuje za prioritu duchovného otca, aby mal svoje zverené deti rád. „Musia cítiť, že sú pre mňa dôležité a že mi na nich záleží. Chcem, aby vedeli, že môžu za mnou kedykoľvek prísť a rozobrať akýkoľvek problém,“ hovorí Dušan Pecko.

Prinášajú rozhovor s českým kňazom a teológom Tomášom Halíkom. Ten hovorí, že prostredie tvorené väčšinou mladými ľuďmi, v ktorom sa často pohybuje, mu nedovoľuje mentálne zostarnúť. „Medzi mojimi študentmi na univerzite a niekoľkými tisíckami tých, ktorých som za 33 rokov pripravil na krst, som spoznal mnoho veľmi kvalitných osobností. Niekoľko z nich sa stalo veľkými kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami a dnes oni zasa privádzajú mladých ľudí k viere,“ teší Tomáša Halíka.

Katolícke noviny predstavujú sochára Petra Kolčáka, ktorému do ateliéru rady nakúkajú aj jeho štyri deti. Sochy sú pre ne veľké hračky. „Nedávno som sa musel pousmiať, keď sa deti hrali v piesku a vo fúriku mali položenú jednu bustu,“ spomína s úsmevom Peter Kolčák.

Približujú príbeh poľského kňaza Stanislava Lugowského, ktorý pôsobí na Slovensku tri desaťročia, no Cirkvi u nás pomáhal už za totality. Okrem materiálnej pomoci, keď zabezpečoval tok kníh, liturgických pomôcok i financií na Slovensko, prímas Stefan Wyszyński i kardinál Karol Wojtyła nikdy neodmietli pomoc, keď o ňu požiadal Stanislav Lugowski. Vysvätili napríklad viacero slovenských kňazov, čo sa stretlo s nevôľou našich vládnych činiteľov, keďže Jánovi Chryzostomovi Korcovi dali zákaz vykonávať vysviacky.

V rubrike Duchovná obnova píšu o svätom Antonovi Paduánskom. Františkán Štefan Marián Bankovič pozýva, aby svätý Anton nebol pre nás pomocníkom len vtedy, keď stratíme kľúče či iné osobné veci. Objavme i vzácny rozmer jeho života, ktorým je úcta, láska a túžba po Božom slove v Písme svätom.