Číslo 27/2023

Číslo 27/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú aktuálnosti misie Cyrila a Metoda pre dnešnú dobu. „Dôležitosť ich misie spočíva aj v tom, že mala zároveň kultúrny, politický aj civilizačný význam. Bola by chyba redukovať ich misiu iba na vnútorný či liturgický život viery,“ hovorí publicista Juraj Šúst.

O odkaze Cyrila a Metoda i rozdieloch medzi slovenskou a českou spiritualitou sa Katolícke noviny rozprávajú s pražským arcibiskupom Janom Graubnerom. „Myslím, že naším problémom trochu je, že sme si zvykli evanjelizáciu ospravedlňujúco prenechať na profesionálov – kňazov a rehoľníkov, že je to ich remeslo a my sa za nich napríklad pomodlíme. To musíme zmeniť,“ konštatuje Jan Graubner.

Prinášajú reportáž z Terchovej, kde sa nachádza najväčší kostol na Slovensku zasvätený Cyrilovi a Metodovi. Cyrilo-metodská tradícia sa v Terchovej oficiálne dostala do povedomia v roku 1990 prvým ročníkom Cyrilo-metodských dní. No úcta k solúnskym bratom v rázovitej obci existuje už od obdobia druhej svetovej vojny, keď sa ľudia rozhodli pre cyrilo-metodské patrocínium nového kostola.

Predstavujú kurz hlaholiky, pri ktorom sa deti a mládež učia písať písmom solúnskych vierozvestov. „Žiaci najprv napíšu len niektoré písmenká, potom svoje meno a tí šikovnejší neskôr aj celé vety v hlaholike. Najusilovnejší píšu dokonca aj orlím perom,“ približuje Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede.

V rámci seriálu o slovenských diecézach sa zamerali na aktuálne výzvy v tej najstaršej – Nitrianskej. S nitrianskym biskupom Viliamom Judákom hovoria okrem iného aj o odlive veriacich. Biskup Judák dúfa, že sprievodným javom poklesu počtu priemerných veriacich bude rastúca kvalita tých, ktorí zostávajú verní Bohu a Cirkvi.

V nadväznosti na súčasnú diskusiu o potratovej tabletke, Katolícke noviny odpovedajú, prečo takúto tabletku nie je možné z morálneho hľadiska využívať. „U človeka, ktorý chce zabrániť uhniezdeniu prípadne počatého embrya a žiada alebo na ten účel predpisuje takéto prostriedky, v zásade už je prítomný abortívny úmysel,“ vysvetľuje profesor bioetiky a morálnej teológie Ján Ďačok.