Číslo 31/2023

Číslo 31/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú otázke, ako zvládnuť krízu vo viere. Svoje tipy ponúka salezián Marián Husár, ktorý sa venuje príprave katechumenov. Radí zameriavať pozornosť na okamihy, keď sme citeľnejšie zakúsili pôsobenie milosti. Napríklad je dobré a potrebné nájsť si večer krátku chvíľu a vrátiť sa k prežitému dňu. „Tak sa vďaka tejto ‚pamäti lásky‘ môžeme stávať citlivejšími na Božie pôsobenie,“ odporúča Marián Husár.

Prinášajú rozhovor so známou slovenskou herečkou Andreou Růžičkovou, ktorá spolu s manželom Mikolášom vedie k modlitbe aj svoje deti. „Modlíme sa všetci štyria ako rodina aj my dvaja ako manželia. A keď deti zaspia, vedieme dlhé debaty o živote. Tieto rozhovory sú veľkým utužovateľom nášho vzťahu,“ hovorí Andrea Růžičková.

Duchovnej obnove vysvetľujú, že svätá omša nemusí byť nudná, keď si uvedomíme, že pri slávení Eucharistie sa nachádzame v prítomnosti Ježiša Krista. „V takej vznešenej spoločnosti, akou je Ježiš Kristus prítomný v Eucharistii v spoločenstve Božieho ľudu, sa nedá nudiť. Kto chápe Krista, ten je vždy v stave bdelosti,“ píše kňaz Daniel Dian.

Katolícke noviny sa rozprávajú aj s novou hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou, ktorá hovorí o svojich úlohách na novom poste. „Pozícia hovorkyne KBS je výzva. Hoci nemám obavy, pristupujem k tomu s veľkou bázňou. Som si vedomá, že ma čaká veľa nových vecí, ktoré si budú vyžadovať pokoj, trpezlivosť a pochopenie,“ hovorí Katarína Jančišinová.

V rámci letných potuliek navštívili kolísku uhorského kresťanstva Panonhalmu. Miestne arciopátstvo s tisícročnými dejinami nevydáva iba historické svedectvo. Benediktíni tu dodnes žijú podľa pravidiel regule svätého Benedikta a svoje dni skloňujú podľa vzoru Ora et labora et lege – Modli sa a pracuj a študuj.