Číslo 32/2023

Číslo 32/2023

Najnovšie Katolícke noviny prinášajú reportáž zo Svetových dní mládeže v Lisabone. Zachytávajú atmosféru, dojmy aj myšlienky Svätého Otca adresované tisíckam mladých.

Ponúkajú rady, ako sa vychystať na púť, čo si zbaliť do duchovného batoha a ako púť prežiť, aby priniesla účinné plody. „Ak pristupujeme k púti či k akejkoľvek náboženskej odhodlanosti s nárokom okamžite vidieť výsledky, ľahko by sme mohli byť sklamaní,“ upozorňuje Peter Bako. Ovocie púte musí dozrieť.

Rozprávajú sa s manželmi Máriou a Branislavom Borovskými, ktorí tri týždne putovali do Santiaga de Compostela. „Boli to najlepšie duchovné cvičenia,“ pochvaľuje si Mária Borovská. „Spolu sme sa smiali, modlili alebo sme boli ticho pri individuálnych rozjímaniach,“ dopĺňa manžel Branislav.

Predstavujú farnosť Sečovce, ktorá žije mnohými aktivitami a podujatiami na prehĺbenie viery. Okrem odpustu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sú to aj biblické stretnutia, modlitby matiek, stretnutia s deťmi a mladými či miništrantmi. „Dnes treba mať radosť z každého človeka, ktorého môžeme osloviť Kristovým evanjeliom,“ hovorí farár Branislav Varga.

Duchovnej obnove sa venujú svätej Zuzane, ktorá ani za cenu života neporušila svoj sľub panenstva a ostala verná Kristovi. Pre prvých kresťanov neexistovala polovičatosť. „Byť verný znamená žiť podľa vnútorných zásad, či nám to prináša výhody alebo nie,“ upozorňuje členka Komunity blahoslavenstiev Dária Miezgová.

V rubrike Mladým predstavujú Máriu Budzákovú, ktorá sa angažuje vo viacerých oblastiach. „Nedá mi len tak sedieť a dívať sa. Cítim sa veľmi naplnená, keď robím niečo zmysluplné. Vyplýva to aj z nášho skautského spôsobu života – každý deň urobiť aspoň jeden dobrý skutok,“ vraví Mária.