Číslo 35/2023

Číslo 35/2023

Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme začiatku školského roka. Hľadajú odpovede na to, ako prebieha výber učebníc a tvorba obsahu napríklad v toľko diskutovanej oblasti sexuálnej výchovy.

Rozprávame sa s prezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska Danielom Masarovičom o súčasných problémoch v školstve. „Úlohou školy je prebúdzať v mladých ľuďoch záujem o lokálne a globálne témy, sprevádzať ich pri hľadaní odpovedí. Mať poznatky nestačí.“

V reportáži zo Základnej školy s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku približujú priebeh prípravy na školský rok. Školou nás previedol riaditeľ Pavol Krajči, ktorému škola prirástla k srdcu a záleží mu na jej zveľaďovaní. „V rámci projektu pre najmenej rozvinutý okres sme boli úspešní až dvakrát, a tak sme získali šestnásť školských krídlových tabúľ so vstavanou interaktívnou tabuľou a laserovým dataprojektorom.“

V rubrike Duchovná obnova ponúkajú zamyslenie pátra Tomáša Gerboca, SVD, o tom, že prázdninami sa nemusia končiť všetky dobré veci, na ktoré sme si počas leta zvykli. „Niektorí môžu mať pocit, že sa s prichádzajúcou školou a školskými povinnosťami musia či majú vzdať spoločne stráveného času. Že už nie je potrebné zabezpečovať program, hry, zábavu. Inak povedané, rodinnú pohodu.“

V rubrike Listáreň sa pýtajú, či je morálne v poriadku pripraviť si ťahák a čo v prípade, ak ho aj využijem. Odpovedá odborník na morálnu teológiu Vladimír Thurzo. „Ak by ťahák mal byť niečo ako veľmi stručné zhrnutie učiva, nie je to problém. Ale v tom prípade to nebude ťahák, ale stručné poznámky k predmetu. Problém by však nastal, keby sme to chceli použiť na skúške.“

Predstavujú príbeh Michala Vrtáka, SVD, ktorý šesť rokov pôsobí na misiách na Kube. Na Kubu odišiel páter Michal krátko po vysviacke v roku 2017.