Číslo 38/2023

Číslo 38/2023

Rodina je najdôležitejšia súčasť nášho života, preto aj najnovšie Katolícke noviny poukazujú na túto základnú bunku spoločnosti. „Práve rodina má jedinečný potenciál vytvárať stabilné a bezpečné prostredie,“ hovorí psychologička Janka Bieščad Vindišová.

Na rodinu zo psychologického hľadiska sa pozeráme spolu so psychologičkou Dominikou Angelovičovou, ktorá poskytuje „službu ucha“ manželským párom v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach. „Manželia musia pochopiť, že partnermi zostávajú stále, aj keď príde rodičovská rola. Ak to aj ustoja, niekedy sa to odzrkadlí až po rokoch, keď deti odídu z rodinného hniezda. Vtedy zrazu zistíme, že sme zostali len rodičmi a nie partnermi, lebo to niekde zapadlo.“

Navštívili sme početnú rodinu, v ktorej má každý svoje vzácne miesto. Manželia Vladko a Veronika vychovávajú šesť dievčat a troch chlapcov. „U nás je vždy veselo, všetky deti sú veľmi živé, nemáme ani jedno tiché, pokojné dieťa,“ hovorí mama Veronika. A ak aj nastane u nich vážnejšia situácia, vždy si poradia. „Dobré je si veci odkomunikovať cez svoje pocity, nie ako obvinenia. Hádka a udobrovanie zaberajú veľmi veľa času a toho nemáme nazvyš,“ hovorí otec rodiny.

Na nedávnu slávnosť blahorečenia poľskej rodiny Ulmovcov vycestovali aj Slováci. Opýtali sme sa niektorých z nich, aké dojmy v nich vyvolala táto slávnosť. „Žasneme nad pestrosťou ich života a otvorenosťou pre potreby blížnych. Ďakujeme Bohu za vzor nových blahoslavených,“ povedali manželia Macákovci.

Prinášame pokračovanie tematickej Duchovnej obnovy k rodine. Tentoraz sa Jozef Kozák zamýšľa nad časom a priestorom na spoločné stolovanie.

A ani v tomto čísle nezabúdame na rubriku Misie, kde nám o živote v Ugande porozprávala lekárka a riaditeľka kliniky Jána Pavla II. Barbora Šilhárová. „Do Ugandy som prvý raz prišla v roku 2010 na tri mesiace. Bola to láska na prvý pobyt a ostala som doteraz.“