Číslo 39/2023

Číslo 39/2023

Téma najnovších Katolíckych novín Cirkev a LGBTI nás pobáda rozmýšľať nad otázkou, ako reagovať na blížneho. Igor Barták, tvorca webovej stránky zameranej na výchovu k láske, manželstvu a rodičovstvu, hovorí, že Boh miluje všetkých, aj homosexuálov. „Nezabúdajme, že sú súčasťou spoločenstva a Cirkvi. Aj homosexuál môže byť obohatením cirkevného spoločenstva, keď sa snaží žiť svoj život v súlade s Desatorom.“

Gréckokatolícky kňaz Marko Rozkoš sa už niekoľko rokov venuje pastorácii ľudí s homosexuálnym cítením, duchovne ich sprevádza a poskytuje spoločenstvo prijatia. Ako prvé, čo odporúča, je vypočuť takýchto ľudí, dať im pocítiť lásku a Božiu blízkosť. „Vnútorné uzdravenie sa začína vtedy, keď sa človek začína učiť pravdu o sebe a vníma, že on či ona má nesmiernu cenu v Božích očiach.“

Službe duchovnej pomoci kresťanov s homosexuálnymi sklonmi sa venuje aj Linka Valentín. „Snahou Linky Valentín je pomáhať hľadajúcim nachádzať cestu a spolu s nimi prichádzať k pravde. Ježiš Kristus zomrel za každého človeka a chce svoje radostné posolstvo adresovať každému, teda aj ľuďom s homosexuálnym cítením. Aj im patrí a je adresované evanjelium! Kristus má svoju náruč otvorenú pre všetkých ľudí,“ hovorí otec Vitalij V. Luck z tejto linky.

Jozef Kozák v duchovnej obnove hovorí o bláznivej Božej láske. Pán nás miluje takých, akí sme. A hoci sa okolo nás odohráva mnoho bolestivých príbehov, treba do nich vstúpiť bez súdenia. Píše: Za jedným kňazom prišiel mladý muž - homosexuál a povedal mu: „Páter, vy viete, že som inak orientovaný. Ale viete čo, ja mám túžbu byť prvým svätcom homosexuálom.“ Šokujúce? Nepredstaviteľné? Niekedy, žiaľ, zabúdame, že sexuálna orientácia ešte neznamená, že tento človek tak aj musí žiť.

Prečítajte si svedectvo muža, ktorý si v dospelosti uvedomil svoju homosexualitu. Opisuje svoje detstvo, vplyv rodičov, školy, spolužiakov, svoje bolestivé traumy i zranenia.