Číslo 43/2023

Číslo 43/2023

Spravodlivosť. Tak znie najnovšia téma Katolíckych novín. Približujú v nej, čo je spravodlivosť, ako ju vnímať, ako sa snažiť žiť spravodlivo a prečo je dôležitá. „V kresťanstve patrí medzi základné ľudské čnosti, spolu s opatrnosťou, miernosťou či statočnosťou. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že spravodlivosť je dať Bohu i ľuďom, čo im patrí,“ vysvetľuje profesor kánonického práva Ján Duda.

V rozhovore právnik Patrik Daniška hovorí, že každý by mal v sebe pestovať hlas svedomia a cit pre spravodlivosť. Opýtali sa ho aj na to, ako hodnotí Slovensko, čo sa týka uplatňovania spravodlivosti a slobody. „Oproti komunizmu sme na tom celkom dobre, aspoň z perspektívy náboženskej slobody. Možno sme v súčasnosti u nás svedkami zlatej éry slobody, ale na západe si už razí cestu nová totalitná progresivistická ideológia. Veľa ľudí sa bojí otvorene povedať názor na rôzne citlivé témy.“

Kde inde by sme hľadali spravodlivosť, ak nie v Cirkvi. V Katolíckych novín sa dočítate, ako funguje cirkevný súd, aké prípady najčastejšie rieši. „Riešime tu otázky svedomia a uvedomujeme si, aký to má na ľudí dosah. Keď napríklad nepristúpite k sviatosti zmierenia vo svojej farnosti, môžete ísť hocikde inde. Ale ak sa niekomu v našej arcidiecéze rozsype manželstvo a je presvedčený, že nebolo platné, pomôže mu len cirkevný súd,“ hovorí súdny vikár Metropolitného tribunálu v Košiciach Peter Holec.

V poslednej októbrovej Duchovnej obnove sa Matej Juraj Šulik, OP, zamýšľa nad tým, prečo je dôležité vedieť si zorganizovať čas a nájsť si ho aj na stretnutie s Ježišom a Pannou Máriou. „Mária dala väčšinu času svojho života Synovi a bolo to pre ňu požehnaním. Rovnako môžeme povedať, že sám Pán venoval služobnici Pána čas - tridsať rokov. Tento čas zapálil Máriino srdce neporovnateľne viac ako chvíľa emauzských učeníkov strávená s Kristom na ceste z Jeruzalema.“

Môže kňaz v prípade závažného trestného činu porušiť spovedné tajomstvo? Alebo za nejakých iných vážnych okolností? Odpoveď na túto otázku ponúka Andrej Filipek, SJ, odborník na systematickú teológiu a liturgiku.