Číslo 44/2023

Číslo 44/2023

Mexiko, Taliansko, Francúzsko a mnoho ďalších skvelých cien vás čaká vo veľkej predplatiteľskej súťaži Katolíckych novín. Už v najnovšom čísle 44 nájdete predplatiteľský kupón. Každý nový predplatiteľ získa navyše knihu od Anselma Grüna s názvom Moja modlitebná kniha.

Františkán Silvester Michal Poliak, ktorý sa venuje nemocničnej pastorácii, v rozhovore vyznáva, že je preňho veľmi bolestivé vidieť umierajúceho najmä mladého človeka. „Ale potom si uvedomím, že sviatosťou mu pomáham, aby prišiel pred Božiu tvár zmierený.“ Keďže nevieme ani dňa, ani hodiny, keď budeme stáť na prahu večnosti, je dôležité neodkladať prijatie sviatostí. Sú to perly, ktoré nám zveril Kristus. A františkán Silvester neváha ani o polnoci vyslúžiť ich chorému. Preto má stále zapnutý telefón.

„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ Hoci si na výjav neba budeme musieť počkať a v pozemskom živote ostane pre nás tajomstvom, je nutné sa zamyslieť, že sme povolaní k večnému životu, ktorý sa týka duše i tela. Kňaz Marek Iskra hovorí, že naše vzkriesené telo bude naše a že človek bude mať vo vzkriesenom tele dokonalú účasť na všetkom, čo je v ňom telesné, i na tom, čo je v ňom duchovné.

V netradičnej reportáži sme sa pozreli na to, ako sa svätí stávajú svätými. Páter Lucián Mária Bogucki vysvetľuje, že základnou požiadavkou začatia beatifikačného procesu je povesť svätosti kandidáta, ktorú získal heroickým praktizovaním kresťanských čností, mučeníckou smrťou alebo obetovaním života za blížneho.

V novom mesačnom cykle Duchovnej obnovy kňaz Jozef Haluza predstavuje Máriu ako Matku, ktorá chce ochrániť svoje deti pred každým pôsobením satana. Ponúka na to takzvaných päť Goliášových kameňov: modlitbu, sviatosť zmierenia, Eucharistiu, čítanie Božieho slova a pôst.

Adriana Čurajová, ktoré sa aktívne venuje dobrovoľníctvu, si od detstva prešla viacerými tragickými udalosťami. „Je ťažké prísť o niekoho, na koho sme naviazaní. Dá sa však modliť za to, aby sme zvládli prázdno, ktoré cítime. Musíme ísť ďalej,“ povzbudzuje.