Číslo 46/2023

Číslo 46/2023

Mnohí ľudia dnes musia obrátiť v ruke každý cent, aby dokázali vyžiť. Možno aj my máme podobný problém. Katolícke noviny sa preto v najnovšom čísle pozreli na to, ako vnímať chudobu a ako si od nej navzájom pomôcť.

Dôstojnosť človeka, predsudky voči chudobným či ako treba pomáhať. To sú témy, ktoré Katolícke noviny rozoberajú s Katarínou Hulmanovou zo sociálnej komisie KBS. „Pokiaľ je chudoba prekážkou pre môjho blížneho, aby mohol dospieť do plného ľudského rozvoja, som povinná pomáhať, ako najlepšie viem,“ hovorí Katarína Hulmanová.

Viac ako tridsať rokov pomáha núdznym. Katolícke noviny sa rozprávajú s Magdalénou Boledovičovou, ktorá za svoju službu dostala Cenu svätej Matky Terezy. „Keby ľudia vedeli, koľko Božích milostí dostanú do rodiny, keď slúžia, ani sekundu by neváhali. Veď to nemusí byť len služba chudobným. Služba je aj úsmev, modlitba, návšteva starého či opusteného človeka,“ vysvetľuje Magdaléna Boledovičová.

Katolícke noviny navštívili Bernátovce, kde sa v Oáze – nádeji pre nový život menia životy núdznych i tých, ktorí im pomáhajú. Za zariadením, ktoré poskytuje útočisko pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova, stojí známy kňaz Peter Gombita. „Neskutočne mi pomohol, takého človeka som predtým v živote nestretol. Vie poradiť, povzbudiť a aj odpustiť,“ hovorí jeden z klientov Štefan Mydlár.

Nie je chudoba ako chudoba. Kapucín Michal Varga v profilovom rozhovore rozpráva o dobrovoľnej chudobe, ku ktorej sa niektorí ľudia, ako napríklad rehoľníci, zaväzujú. „Chudoba dáva zmysel, ak je evanjeliová. Kristus nás na ňu nabáda. Je to cesta. Táto evanjeliová cesta chudoby ťa vyvádza zo seba, ničí tvoj egoizmus. Je to niečo veľmi hlboké,“ približuje Michal Varga.

Odbočiť trocha od témy chudoby pozýva rubrika Kultúra, v ktorej si prečítate o kráse vitráží. Ich tvorbe sa už štvrťstoročie venuje Stanislav Hudzík.

V duchovnej obnove kňaz Jozef Haluza píše, že bez pokánia, teda úprimnej ľútosti, odprosenia a zadosťučinenia – čo sú prvky sviatosti zmierenia –, nemožno nikdy dospieť k obráteniu. Skutočné obrátenie pozostáva z uvedomenia si, že som zhrešil, skutočnej ľútosti, zrieknutí sa hriechu a zadosťučinenia za spáchaný hriech.