Číslo 47/2023

Číslo 47/2023

Kniha ako vzácny dar a dobrý spoločník. Tejto téme sa venujú najnovšie Katolícke noviny. „Kniha, to je pôžitok pre všetky zmysly. Darovať knihu je ako dať voľný cestovný lístok do sveta, kde sa človek kochá, obdivuje, ovoniava, ochutnáva, spoznáva, rozpráva, smeje sa i dojíma. Podotkla by som, že kniha neznamená krajné riešenie, ak nevieme, čo kúpiť. Treba ju vyberať starostlivo a uvážene, s ohľadom na preferencie, povahu, záľuby, city obdarovaného,“ hovorí jazyková redaktorka Monika Šimoničová.

Rozprávajú sa s Anselmom Grünom, nemeckým katolíckym kňazom, benediktínskym mníchom, ekonómom, filozofom a teológom. Je úspešným autorom duchovnej literatúry. Napísal približne dvesto kníh. Prostredníctvom svojich kníh prináša nádej a povzbudenie čitateľom na celom svete.

Prinášajú reportáž z knižnice Strahovského kláštora v Prahe. Ohúri vás nielen zbierkou kníh, ktoré tam môžete nájsť, ale i samotným priestorom. On sám vás núti uvažovať, analyzovať, poznávať bez toho, aby ste vôbec otvorili niektorú z kníh.

V cykle Duchovnej obnovy kňaz Jozef Haluza hovorí o hodnote Eucharistie. „Dôležité je byť prítomný na slávení Eucharistie nielen telom, ale predovšetkým svojím srdcom. Na oltári Ježiš svojou krvou ničí diabolský vplyv na náš život. Mnohokrát si ani neuvedomujeme hodnotu Eucharistie, ktorá je vrcholom kresťanského života. Prežívajme ju preto čo najčastejšie a čo najhlbšie.“

Rubrika Kultúra ponúka príbeh predstaviteľa nemeckej moderny Rainera Mariu Rilkeho. Hľadal Boha a zároveň s ním vnútorne zápasil. A hoci sa jeho náboženské predstavy v priebehu života menili, vždy zostal spojený s „blízkym a neuchopiteľným Bohom“. Práve takýto ľudský Boh, ktorého môžeme stretnúť na každom kroku a v každej podobe, sa objavuje v zbierke trinástich poviedok Príbehy o milom Pánu Bohu.

Literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Anton Lauček považuje knihu za svoju učiteľku a vernú priateľku. Má rád rodnú Černovú, odkiaľ často čerpá námety pre svoje knižky. „Často cestujem vlakom, a či chcem, alebo nie, počujem, o čom sa ľudia rozprávajú. Niekedy stačia dve-tri vety a môžem napísať príbeh. Veľa ľudí stretávam na besedách, kde im rozprávam o svojich knihách. Oni mi zas na oplátku porozprávajú veci, ktoré možno zužitkovať v príbehu.“